abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus maritimus Lam.

Zeerus
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is eerst vrij compact en strokleurig, later wordt deze meer bruin. Als de bloeiwijze volledig is uitgegroeid steekt de onderste zijtak boven de rest van de bloeiwijze uit. De bloemen staan voor een deel afzonderlijk en voor een ander deel in kluwens van 2 of 3. Aan de voet zitten geen steelblaadjes. [meer]
Ecologie & verspreiding
Zeerus staat op zonnige, droge tot vochtige en natte, matig voedselrijke, brakke zandgrond. Ze staat op plekken met zowel zilte als zoete invloeden. Zeerus groeit in zilte graslanden, op hoge kwelders... [meer]
 
foto12876
foto38106
foto12507
foto19366
foto19368
foto38304