a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nägeli, 1858

algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot enkele mm hoog. Thallus (plantvorm) bestaat uit een meercellige basis (filamenteus) en meerdere opgaande assen. De opgaande assen bestaan uit één rij van cilindrische cellen die 1-6 keer zo lang zijn als breed. De hoofdassen zijn maximaal 15 µm in diameter en kunnen eenzijdig of alzijdig vertakt zijn.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere zeer kleine, monosifone (in doorsnede uit één rij cellen bestaande) roodwieren, vooral met andere Acrochaetium-soorten en Colaconema-soorten. Acrochaetium en Colaconema zijn te onderscheiden aan de hand van de chloroplast: beide geslachten hebben één chloroplast per cel, maar bij Acrochaetium is de chloroplast stervormig (met een centrale pyrenoid), terwijl de chloroplast van Colaconema een tegen de wand gelegen plaat is (inclusief een tegen de wand gelegen pyrenoid). Andere kleine roodwieren (zoals Rhodothamniella-soorten en Rhodochorton-soorten) hebben meerdere chloroplasten per cel.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto42405
foto42407
foto42406