a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ulonema rhizophorum Foslie, 1894

algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Thallus (plantvorm) is microscopisch klein en vormt een plaat op Rood darmwier (Dumontia contorta) waaruit endofytische filamenten naar beneden groeien (het Rood darmwier in) en epifytische filamenten omhoog groeien. De omhoog-groeiende filamenten zijn enkele cellen lang met enkele zijtakjes. De cellen zijn 8 µm in diameter en 1-2 keer zo lang als breed.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere bruine, draadvormige algen. In Nederland komen veel soorten bruinwieren voor die klein en draadvormig zijn, en die epifytisch en endofytisch groeien. Onderscheid kan vaak alleen worden gemaakt met behulp van een microscoop. Hierbij moet onder andere worden gelet op de chromatoforen en de voortplantingsstructuren. Aangezien U. rhizophorum alleen op Rood darmwier groeit, kan substraat ook een aanwijzing zijn.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos