abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Crocicreas cyathoideum (Bull.) S.E. Carp.

Gewoon geleikelkje
algemeen | artikelen (2) | standaardwerken (3) | feedback (0)

Taxonomie/morfologie
Groep: Gemengde morfologische en taxonomische groepsindeling (Standaardlijst 2013 p. 25-26) Ascomyceten, helotioïd(schijfzwammen en verwanten) (Ahe)
NMV soortcode: Soortcode in NMV Standaardlijst 2013 0587038
Ecologie Standaardlijst 2013, p. 31-38
Functionele groep: Functie in het ecosysteem, met code Saprotroof op kruidachtige plantendelen (Sk)
Habitat: Biotoop waarin de soort meestal voorkomt, met code Akker, ruigte, berm, stad, park (90)
Substraat: Substraat waarop de soort meestal groeit, met code stengels (44)
Organisme: Organisme waarmee de soort meestal verbonden is, met code Kruidachtige planten (80)
Verspreiding/bedreiging
Zeldzaamheid: Gebaseerd op waarnemingenbestand NMV vanaf 1990 (Standaardlijst 2013 p. 39-41) vrij algemeen (aa)
Rode Lijst 2008 RL 2008 categorie (samenvatting in Standaardlijst 2013, p. 42-43); * betekent afgeleid, niet expliciet in publicatie) Thans niet bedreigd (TNB)
Klimaatopwarming: Gevoeligheid voor opwarming van het klimaat (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Verzuring: Gevoeligheid voor verzuring (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Vermesting: Gevoeligheid voor vermesting (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Verdroging: Gevoeligheid voor verdroging (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Determinatie/bewijs Gewenste vorm van onderzoek, bewijs of opgave (Standaardlijst 2013, p. 29-30)
Microscopie: Onderzoek aan sporen, basidiën/asci, cystiden, hyfen, etc. microscopische controle is nodig voor zekere determinatie
Sensu lato:In ruime zin, groepje verwante en gemakkelijk te verwisselen soortenOpgeven als Crocicreas cyathoideum sl, incl. striatum, als deze soorten niet kunnen worden onderscheiden
 
foto28961
foto43360