abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Ascobolus stercorarius (Bull.) J. Schröt.

Gewoon spikkelschijfje
algemeen | overzicht 1995 | artikelen (7) | standaardwerken (7) | feedback (0)

Taxonomie/morfologie
Groep: Gemengde morfologische en taxonomische groepsindeling (Standaardlijst 2013 p. 25-26) Ascomyceten, pezizoïd(bekerzwammen en verwanten) (Ape)
NMV soortcode: Soortcode in NMV Standaardlijst 2013 0554110
Synoniemen:Ascobolus furfuraceus
Ecologie Standaardlijst 2013, p. 31-38
Functionele groep: Functie in het ecosysteem, met code Coprofiele (mestbewonende) saprotroof (Sc)
Habitat: Biotoop waarin de soort meestal voorkomt, met code Gras- en hooilanden (70)
Substraat: Substraat waarop de soort meestal groeit, met code uitwerpselen (73)
Organisme: Organisme waarmee de soort meestal verbonden is, met code koe (94)
Verspreiding/bedreiging
Zeldzaamheid: Gebaseerd op waarnemingenbestand NMV vanaf 1990 (Standaardlijst 2013 p. 39-41) vrij algemeen (aa)
Rode Lijst 2008 RL 2008 categorie (samenvatting in Standaardlijst 2013, p. 42-43); * betekent afgeleid, niet expliciet in publicatie) Thans niet bedreigd (TNB)
Klimaatopwarming: Gevoeligheid voor opwarming van het klimaat (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Verzuring: Gevoeligheid voor verzuring (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Vermesting: Gevoeligheid voor vermesting (Standaardlijst 2013, p. 41-42) positief effect
Verdroging: Gevoeligheid voor verdroging (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Determinatie/bewijs Gewenste vorm van onderzoek, bewijs of opgave (Standaardlijst 2013, p. 29-30)
Microscopie: Onderzoek aan sporen, basidiën/asci, cystiden, hyfen, etc. microscopische controle is nodig voor zekere determinatie
 
foto7279
foto7280
foto43313
foto10340