abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Galerina clavata (Velen.) Kühner

Groot mosklokje
algemeen | overzicht 1995 | artikelen (2) | standaardwerken (4) | feedback (0)

Taxonomie/morfologie
Groep: Gemengde morfologische en taxonomische groepsindeling (Standaardlijst 2013 p. 25-26) Basidiomyceten, agaricoïd (plaatjeszwammen, incl. Russula’s en verwanten) (Bag)
NMV soortcode: Soortcode in NMV Standaardlijst 2013 0046210
Ecologie Standaardlijst 2013, p. 31-38
Functionele groep: Functie in het ecosysteem, met code Associatie met mossen, mogelijk zwak parasitisch (Am)
Habitat: Biotoop waarin de soort meestal voorkomt, met code heischraal grasland, vochtig (57)
Substraat: Substraat waarop de soort meestal groeit, met code bladmossen, levend (53)
Verspreiding/bedreiging
Zeldzaamheid: Gebaseerd op waarnemingenbestand NMV vanaf 1990 (Standaardlijst 2013 p. 39-41) algemeen (aaa)
Rode Lijst 2008 RL 2008 categorie (samenvatting in Standaardlijst 2013, p. 42-43); * betekent afgeleid, niet expliciet in publicatie) Thans niet bedreigd (TNB)
Klimaatopwarming: Gevoeligheid voor opwarming van het klimaat (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Verzuring: Gevoeligheid voor verzuring (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Vermesting: Gevoeligheid voor vermesting (Standaardlijst 2013, p. 41-42) positief effect
Verdroging: Gevoeligheid voor verdroging (Standaardlijst 2013, p. 41-42) geen effect
Determinatie/bewijs Gewenste vorm van onderzoek, bewijs of opgave (Standaardlijst 2013, p. 29-30)
Microscopie: Onderzoek aan sporen, basidiën/asci, cystiden, hyfen, etc. microscopische controle is nodig voor zekere determinatie
Sensu lato:In ruime zin, groepje verwante en gemakkelijk te verwisselen soortenOpgeven als Galerina clavata sl, incl. subclavata, als deze soorten niet kunnen worden onderscheiden
 
foto6025
foto6026
foto6027
foto8528
foto8529
foto21093