Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Vaatplanten1990
Soortenlijst

584 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Abutilon theophrasti FluweelbladaE
Acer campestre Spaanse aakaTNB
Acer platanoides Noorse esdoornaTNB
Acer pseudoplatanus Gewone esdoornaTNB
Achillea millefolium DuizendbladaTNB
Achillea ptarmica Wilde bertramaTNB
Acorus calamus KalmoesaTNB
Aegopodium podagraria ZevenbladaTNB
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanjeaTNB
Agrostis canina MoerasstruisgrasaTNB
Agrostis capillaris Gewoon struisgrasaTNB
Agrostis gigantea Hoog struisgrasaTNB
Agrostis stolonifera FioringrasaTNB
Aira caryophyllea ZilverhaveraTNB
Aira praecox Vroege haveraTNB
Ajuga reptans Kruipend zenegroenaTNB
Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantelaTNB
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbreeaTNB
Alliaria petiolata Look-zonder-lookaTNB
Alnus glutinosa Zwarte elsaTNB
Alnus incana Witte elsaTNB
Alopecurus aequalis Rosse vossenstaartaTNB
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaartaTNB
Alopecurus pratensis Grote vossenstaartaTNB
Amaranthus retroflexus PapegaaienkruidaTNB
Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompjeaTNB
Anchusa officinalis Gewone ossentongzTNB
Anemone nemorosa BosanemoonaTNB
Angelica Engelwortel (G)a 
Angelica sylvestris Gewone engelwortelaTNB
Anisantha sterilis IJle dravikaTNB
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgrasaTNB
Anthriscus sylvestris FluitenkruidaTNB
Apera spica-venti Grote windhalmaTNB
Aphanes australis Kleine leeuwenklauwaTNB
Arabidopsis thaliana ZandraketaTNB
Arctium minus Gewone klitaTNB
Arrhenatherum elatius Glanshavera 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaveraTNB
Artemisia vulgaris BijvoetaTNB
Athyrium Athyrium (G)a 
Athyrium filix-femina WijfjesvarenaTNB
Atriplex prostrata / longipes Gesteelde Spiesmelde / Spiesmeldea 
Avenella flexuosa Bochtige smeleaTNB
Azolla filiculoides Grote kroosvarenaTNB
Barbarea Barbarakruid (G)a 
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruidaTNB
Bellis perennis MadeliefjeaTNB
Berula erecta Kleine watereppeaTNB
Beta vulgaris Biet s.l.a 
Betula Berk (G)a 
Betula pendula Ruwe berkaTNB
Betula pubescens Zachte berkaTNB
Bidens cernua Knikkend tandzaadaTNB
Bidens connata Smal tandzaadaE
Bidens frondosa Zwart tandzaadaE
Bidens tripartita Veerdelig tandzaadaTNB
Brassica rapa RaapzaadaTNB
Bromus hordeaceus Zachte dravikaTNB
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Zachte dravik s.s.a 
Buddleja davidii VlinderstruikaE
Butomus umbellatus ZwanenbloemaTNB
Calamagrostis canescens HennegrasaTNB
Calendula officinalis Tuingoudsbloema 
Callitriche Sterrenkroos (G)a 
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroosaTNB
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroosaTNB
Calluna vulgaris StruikheiaTNB
Caltha palustris Gewone / Spindotterbloema 
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloemaTNB
Campanula persicifolia PrachtklokjezTNB
Campanula rotundifolia GrasklokjeaTNB
Capsella bursa-pastoris HerderstasjeaTNB
Cardamine flexuosa BosveldkersaTNB
Cardamine hirsuta Kleine veldkersaTNB
Cardamine pratensis PinksterbloemaTNB
Carduus crispus KruldistelaTNB
Carex acuta Scherpe zeggeaTNB
Carex acutiformis MoeraszeggeaTNB
Carex arenaria ZandzeggeaTNB
Carex canescens ZompzeggeaTNB
Carex demissa Geelgroene zeggeaTNB
Carex demissa/oederi Dwergzegge / Geelgroene zeggea 
Carex disticha Tweerijige zeggeaTNB
Carex echinata SterzeggeaTNB
Carex elata Stijve zeggeaTNB
Carex hirta Ruige zeggeaTNB
Carex leporina HazenzeggeaTNB
Carex nigra Zwarte zeggeaTNB
Carex oederi DwergzeggeaTNB
Carex panicea Blauwe zeggeaTNB
Carex paniculata subsp. paniculata PluimzeggeaTNB
Carex pendula Hangende zeggezTNB
Carex pilulifera PilzeggeaTNB
Carex pseudocyperus Hoge cyperzeggeaTNB
Carex remota IJle zeggeaTNB
Carex riparia OeverzeggeaTNB
Carex rostrata SnavelzeggeaTNB
Carex vulpinoidea RibbelzeggezzzE
Carex x elytroides Scherpe zegge x Zwarte zeggea 
Carpinus betulus HaagbeukaTNB
Carum carvi KarwijzzBE
Castanea sativa Tamme kastanjeaTNB
Centaurea cyanus KorenbloemaGE
Centaurea jacea KnoopkruidaTNB
Cerastium arvense AkkerhoornbloemaTNB
Cerastium fontanum Gewone / Glanzige hoornbloema 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloemaTNB
Cerastium glomeratum KluwenhoornbloemaTNB
Cerastium semidecandrum ZandhoornbloemaTNB
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloemaTNB
Ceratophyllum demersum Grof hoornbladaTNB
Chaerophyllum temulum Dolle kervelaTNB
Chamaenerion angustifolium WilgenroosjeaTNB
Chelidonium majus Stinkende gouweaTNB
Chenopodium album MelganzenvoetaTNB
Chenopodium ficifolium StippelganzenvoetaTNB
Cichorium intybus Wilde cichoreiaTNB
Cirsium arvense AkkerdistelaTNB
Cirsium palustre Kale jonkeraTNB
Cirsium vulgare SpeerdistelaTNB
Claytonia perfoliata WinterposteleinaTNB
Claytonia sibirica Roze winterposteleinaE
Cochlearia danica Deens lepelbladaTNB
Comarum palustre WateraardbeiaTNB
Convallaria majalis Lelietje-van-dalenaTNB
Convolvulus arvensis AkkerwindeaTNB
Convolvulus sepium HaagwindeaTNB
Cornus sanguinea Rode kornoeljeaTNB
Corylus avellana HazelaaraTNB
Corynephorus canescens BuntgrasaTNB
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoornaTNB
Crepis capillaris Klein streepzaadaTNB
Cyperus eragrostis Bleek cypergrasa 
Cytisus scoparius BremaTNB
Dactylis glomerata subsp. glomerata Gewone kropaaraTNB
Dactylorhiza praetermissa RietorchisaTNB
Dactylorhiza praetermissa var. junialis  a 
Datura stramonium DoornappelaTNB
Daucus carota PeenaTNB
Deschampsia cespitosa Ruwe smeleaTNB
Digitalis purpurea VingerhoedskruidaTNB
Draba verna VroegelingaTNB
Drosera intermedia Kleine zonnedauwaTNB
Dryopteris affinis subsp. borreri Geschubde mannetjesvaren (subsp. borreri)z 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvarenaTNB
Dryopteris dilatata Brede stekelvarenaTNB
Dryopteris filix-mas MannetjesvarenaTNB
Echinochloa crus-galli Europese hanenpootaTNB
Eleocharis acicularis NaaldwaterbiesaTNB
Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbiesaTNB
Eleocharis palustris Gewone waterbiesaTNB
Elodea canadensis Brede waterpestaGE
Elodea nuttallii Smalle waterpestaE
Elymus athericus/repens Kweek / Zeekweeka 
Elymus repens KweekaTNB
Epilobium Basterdwederik (G)a 
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederikaE
Epilobium excl. E. hirsutum / parviflorum Basterdwederik excl. viltige B. / Harig wilgenroosjea 
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosjeaTNB
Epilobium montanum BergbasterdwederikaTNB
Epilobium palustre MoerasbasterdwederikaGE
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederikaTNB
Epilobium roseum Bleke basterdwederikaTNB
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederikaTNB
Epipactis helleborine Brede wespenorchis / Duinwespenorchisa 
Equisetum arvense HeermoesaTNB
Equisetum fluviatile HolpijpaTNB
Equisetum palustre LidrusaTNB
Equisetum x litorale Bastaardpaardenstaarta 
Eragrostis multicaulis Stijf straatliefdegrasaE
Eranthis hyemalis WinterakonietzTNB
Erica tetralix Gewone dopheiaTNB
Erigeron canadensis Canadese fijnstraalaTNB
Eriophorum angustifolium VeenpluisaTNB
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegraszKW
Erodium cicutarium ReigersbekaTNB
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmutsaTNB
Eupatorium cannabinum KoninginnekruidaTNB
Euphorbia cyparissias CipreswolfsmelkzTNB
Euphorbia helioscopia KroontjeskruidaTNB
Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelkaTNB
Euphrasia stricta s.l. Stijve ogentroost s.l.aGE
Fagus sylvatica BeukaTNB
Fallopia convolvulus ZwaluwtongaTNB
Fallopia dumetorum HeggenduizendknoopaTNB
Fallopia japonica Japanse duizendknoopaTNB
Festuca brevipila Hard zwenkgrasaTNB
Festuca filiformis Fijn schapengrasaTNB
Festuca guestfalica / lemanii / filiformis Schapengrasa 
Festuca rubra Rood zwenkgrasaTNB
Ficaria verna Gewoon speenkruidaTNB
Filipendula ulmaria MoerasspireaaTNB
Forsythia x intermedia Recht x Hangend chinees klokjezzz 
Fragaria vesca BosaardbeiaGE
Frangula alnus SporkehoutaTNB
Fraxinus excelsior EsaTNB
Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokjeaTNB
Galeopsis Hennepnetel (G)a 
Galeopsis bifida Gespleten hennepnetelaTNB
Galeopsis bifida / tetrahit Gespleten / Gewone hennepnetela 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetelaTNB
Galinsoga parviflora Kaal knopkruidaTNB
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruidaTNB
Galium aparine KleefkruidaTNB
Galium mollugo subsp. erectum Glad walstroaTNB
Galium odoratum LievevrouwebedstroaTNB
Galium palustre MoeraswalstroaTNB
Galium saxatile Liggend walstroaTNB
Galium uliginosum Ruw walstroaTNB
Genista anglica StekelbremaGE
Genista pilosa KruipbremzKW
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbekaTNB
Geranium endressii Roze ooievaarsbeka 
Geranium macrorrhizum Rotsooievaarsbeka 
Geranium molle Zachte ooievaarsbekaTNB
Geranium nodosum Knopige ooievaarsbekz 
Geranium pratense BeemdooievaarsbekzTNB
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbekaTNB
Geranium robertianum RobertskruidaTNB
Geum macrophyllum Groot nagelkruida 
Geum urbanum Geel nagelkruidaTNB
Glebionis segetum Gele ganzenbloemaTNB
Glechoma hederacea HondsdrafaTNB
Glyceria declinata Getand vlotgrasaTNB
Glyceria fluitans MannagrasaTNB
Glyceria maxima LiesgrasaTNB
Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloemaTNB
Gnaphalium uliginosum MoerasdroogbloemaTNB
Hedera helix KlimopaTNB
Heracleum mantegazzianum ReuzenberenklauwaE
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Gewone berenklauwaTNB
Hieracium sect. Hieracioides SchermhavikskruidaTNB
Hieracium sect. Sabauda BoshavikskruidaTNB
Hieracium sect. Tridentata Stijf havikskruidaTNB
Hieracium sect. Vulgata Dicht havikskruidaTNB
Hippuris vulgaris LidstengaTNB
Holcus lanatus Gestreepte witbolaTNB
Holcus mollis Gladde witbolaTNB
Hottonia palustris WaterviolieraTNB
Humulus lupulus HopaTNB
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacintaTNB
Hyacinthus orientalis Hyacintz 
Hydrocharis morsus-ranae KikkerbeetaTNB
Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavelaE
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavelaTNB
Hylotelephium telephium HemelsleutelaTNB
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Kantig hertshooiaTNB
Hypericum perforatum Sint-JanskruidaTNB
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooiaTNB
Hypericum x desetangsii Frans hertshooia 
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruidaTNB
Ilex aquifolium HulstaTNB
Impatiens glandulifera ReuzenbalsemienaE
Impatiens parviflora Klein springzaadaTNB
Iris pseudacorus Gele lisaTNB
Isolepis fluitans Vlottende bieszKW
Isolepis setacea BorstelbiesaTNB
Jacobaea aquatica WaterkruiskruidaTNB
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid / Duinkruiskruida 
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gewoon jakobskruiskruidaTNB
Jasione montana ZandblauwtjeaTNB
Juncus acutiflorus VeldrusaTNB
Juncus articulatus ZomprusaTNB
Juncus bufonius GreppelrusaTNB
Juncus bulbosus KnolrusaTNB
Juncus compressus Platte rusaTNB
Juncus conglomeratus BiezenknoppenaTNB
Juncus effusus PitrusaTNB
Juncus squarrosus TrekrusaTNB
Juncus tenuis Tengere rusaTNB
Juniperus communis JeneverbesaGE
Laburnum anagyroides Goudenregena 
Lactuca serriola KompasslaaTNB
Lamiastrum galeobdolon Gele / Bonte gele dovenetelaTNB
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum Bonte gele dovenetela 
Lamium album Witte dovenetelaTNB
Lamium purpureum Paarse dovenetelaTNB
Lapsana communis AkkerkoolaTNB
Larix Lork (G)a 
Larix kaempferi Japanse lorka 
Lemna gibba BultkroosaTNB
Lemna minor Klein kroosaTNB
Lemna minuta DwergkroosaE
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentandaTNB
Leucanthemum vulgare Gewone margrietaTNB
Linaria vulgaris VlasbekjeaTNB
Lipandra polysperma KorrelganzenvoetaTNB
Lolium multiflorum Italiaans raaigrasaTNB
Lolium perenne Engels raaigrasaTNB
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelieaTNB
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaveraTNB
Lotus pedunculatus MoerasrolklaveraTNB
Ludwigia grandiflora WaterteunisbloemzE
Lunaria annua TuinjudaspenningaE
Lupinus polyphyllus Vaste lupineaTNB
Luronium natans Drijvende waterweegbreezKW
Luzula campestris Gewone veldbiesaTNB
Luzula congesta / multiflora Veelbloemige / Dichte veldbiesaTNB
Lycopus europaeus WolfspootaTNB
Lysimachia nummularia PenningkruidaTNB
Lysimachia thyrsiflora MoeraswederikaTNB
Lysimachia vulgaris Grote wederikaTNB
Lythrum portula WaterposteleinaTNB
Lythrum salicaria Grote kattenstaartaTNB
Maianthemum bifolium DalkruidaTNB
Malus sylvestris AppelaTNB
Malus x domestica Eetappela 
Malva moschata MuskuskaasjeskruidaTNB
Malva sylvestris Groot kaasjeskruidaTNB
Matricaria chamomilla Echte kamilleaTNB
Matricaria discoidea SchijfkamilleaTNB
Matteuccia struthiopteris StruisvarenzzTNB
Medicago lupulina HopklaveraTNB
Melilotus officinalis Citroengele honingklaveraTNB
Mentha aquatica WatermuntaTNB
Mentha arvensis AkkermuntaTNB
Mentha x verticillata Kransmunta 
Menyanthes trifoliata WaterdriebladaGE
Mimulus guttatus Gele maskerbloemzTNB
Moehringia trinervia DrienerfmuuraTNB
Molinia caerulea PijpenstrootjeaTNB
Montia arvensis Klein bronkruidaTNB
Montia fontana Groot bronkruidzTNB
Muscari botryoides Blauwe druifjesaTNB
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. caespitosa Zompvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis scorpioides Moeras- / Weidevergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietjeaTNB
Myrica gale Wilde gagelaGE
Narcissus poeticus Witte narcisz 
Narcissus pseudonarcissus subsp. major Trompetnarcisa 
Nasturtium microphyllum Slanke waterkersaTNB
Nicandra physalodes ZegekruidaE
Nuphar lutea Gele plompaTNB
Nymphaea alba Witte waterlelieaTNB
Nymphoides peltata WatergentiaanaTNB
Oenanthe aquatica WatertorkruidaTNB
Oenanthe fistulosa PijptorkruidaTNB
Oenothera Teunisbloem (G)a 
Oenothera biennis Middelste teunisbloemaTNB
Oenothera biennis / x fallax Middelste teunisbloem s.l.a 
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelkaTNB
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootjeaTNB
Osmunda regalis KoningsvarenaTNB
Oxalis stricta Stijve klaverzuringaTNB
Panicum Gierst (G)a 
Papaver cambricum SchijnpapaveraE
Papaver dubium Bleke klaproosaTNB
Papaver rhoeas Grote klaproosaTNB
Pentaglottis sempervirens Overblijvende ossentongaE
Persicaria amphibia VeenwortelaTNB
Persicaria hydropiper WaterpeperaTNB
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoopaTNB
Persicaria maculosa PerzikkruidaTNB
Persicaria mitis Zachte duizendknoopaTNB
Petasites hybridus Groot hoefbladaTNB
Peucedanum palustre MelkeppeaTNB
Phacelia tanacetifolia PhaceliaaE
Phalaris arundinacea RietgrasaTNB
Phleum arenarium ZanddoddegraszTNB
Phleum nodosum/pratense Gewoon timoteegras / Klein timoteegrasa 
Phleum pratense Gewoon timoteegrasaTNB
Phragmites australis RietaTNB
Phytolacca acinosa Oosterse karmozijnbesaE
Picea abies Fijnspara 
Picea omorika Servische sparzz 
Picea sitchensis Sitkaspara 
Pilosella aurantiaca Oranje havikskruidaTNB
Pilosella caespitosa WeidehavikskruidzzTNB
Pilosella officinarum MuizenooraTNB
Pilularia globulifera PilvarenzTNB
Pinus sylvestris Grove denaTNB
Plantae sp. plant (soort onbekend)  
Plantago coronopus HertshoornweegbreeaTNB
Plantago lanceolata Smalle weegbreeaTNB
Plantago major Grote / Getande weegbreea 
Plantago major subsp. major Grote weegbreeaTNB
Poa annua StraatgrasaTNB
Poa nemoralis SchaduwgrasaTNB
Poa palustris MoerasbeemdgrasaTNB
Poa pratensis subsp. irrigata Berijpt beemdgrasa 
Poa pratensis subsp. pratensis VeldbeemdgrasaTNB
Poa trivialis Ruw beemdgrasaTNB
Polygonatum Salomonszegel (G)a 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegelaTNB
Polygonum aviculare Gewoon varkensgrasaTNB
Polypodium vulgare Gewone eikvarenaTNB
Polypodium vulgare / interjectum Gewone / Brede eikvarena 
Pontederia cordata MoerashyacintaE
Populus alba Witte abeelaTNB
Populus tremula RatelpopulieraTNB
Potamogeton alpinus Rossig fonteinkruidzzBE
Potamogeton berchtoldii Klein fonteinkruidzTNB
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruidaTNB
Potamogeton friesii Puntig fonteinkruidzTNB
Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruidaTNB
Potamogeton natans Drijvend fonteinkruidaTNB
Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruidzKW
Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruidaTNB
Potamogeton polygonifolius DuizendknoopfonteinkruidaTNB
Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruidaTNB
Potamogeton trichoides HaarfonteinkruidaTNB
Potentilla anglica KruipganzerikaTNB
Potentilla anserina ZilverschoonaTNB
Potentilla erecta TormentilaTNB
Potentilla indica SchijnaardbeiaE
Potentilla reptans VijfvingerkruidaTNB
Prunella vulgaris Gewone brunelaTNB
Prunus avium Zoete kersaTNB
Prunus cerasus Zure kerszz 
Prunus domestica PruimzE
Prunus padus VogelkersaTNB
Prunus serotina Amerikaanse vogelkersaE
Prunus spinosa SleedoornaTNB
Pseudotsuga menziesii DouglassparaE
Pteridium aquilinum AdelaarsvarenaTNB
Quercus robur ZomereikaTNB
Quercus rubra Amerikaanse eikaTNB
Ranunculus acris Scherpe boterbloemaTNB
Ranunculus aquatilis/trichophyllus Fijne waterranonkelaTNB
Ranunculus circinatus Stijve waterranonkelaTNB
Ranunculus flammula EgelboterbloemaTNB
Ranunculus lingua Grote boterbloemaTNB
Ranunculus peltatus/penicillatus Grote / Penseelbladige waterranonkelaTNB
Ranunculus repens Kruipende boterbloemaTNB
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloemaTNB
Raphanus raphanistrum KnopherikaTNB
Rhamnus cathartica WegedoornaTNB
Rhinanthus Ratelaar (G)a 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaaraTNB
Rhododendron ponticum Pontische rododendronaE
Ribes nigrum Zwarte besaTNB
Ribes rubrum AalbesaTNB
Ribes sanguineum Rode ribesa 
Ribes uva-crispa KruisbesaTNB
Robinia pseudoacacia RobiniaaTNB
Rorippa amphibia Gele waterkersaTNB
Rorippa palustris MoeraskersaTNB
Rorippa sylvestris AkkerkersaTNB
Rosa canina HondsroosaTNB
Rosa rugosa RimpelroosaE
Rosa subsect. Caninae Hondsroos s.l.aTNB
Rubus Braam (G)a 
Rubus idaeus FramboosaTNB
Rubus sect. Rubus Zwarte braamaTNB
Rumex acetosa VeldzuringaTNB
Rumex acetosella SchapenzuringaTNB
Rumex conglomeratus KluwenzuringaTNB
Rumex crispus KrulzuringaTNB
Rumex hydrolapathum WaterzuringaTNB
Rumex obtusifolius RidderzuringaTNB
Sagina apetala / micropetala Donkere / Uitstaande vetmuura 
Sagina procumbens Liggende vetmuuraTNB
Sagittaria sagittifolia PijlkruidaTNB
Salix alba SchietwilgaTNB
Salix aurita Geoorde wilgaTNB
Salix aurita / cinerea Geoorde / Grauwe / Rossige wilga 
Salix caprea BoswilgaTNB
Salix cinerea Grauwe wilg s.l.a 
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilgaTNB
Salix cinerea subsp. oleifolia Rossige wilgzTNB
Salix euxina/x fragilis Kraakwilg s.l.aTNB
Salix repens KruipwilgaTNB
Salix viminalis KatwilgaTNB
Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilga 
Sambucus nigra Gewone vlieraTNB
Sambucus nigra 'Laciniata' Peterselievliera 
Sambucus racemosa TrosvlieraTNB
Saponaria officinalis ZeepkruidaTNB
Schedonorus arundinaceus RietzwenkgrasaTNB
Schedonorus giganteus ReuzenzwenkgrasaTNB
Schedonorus pratensis BeemdlangbloemaTNB
Scleranthus annuus Eenjarige / Kleine hardbloema 
Scleranthus annuus subsp. annuus Eenjarige hardbloemaTNB
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentandaTNB
Scrophularia nodosa Knopig helmkruidaTNB
Scutellaria galericulata Blauw glidkruidaTNB
Secale cereale Roggea 
Sedum acre MuurpeperaTNB
Senecio inaequidens BezemkruiskruidaE
Senecio sylvaticus BoskruiskruidaTNB
Senecio viscosus Kleverig kruiskruidaTNB
Senecio vulgaris Klein kruiskruidaTNB
Silene dioica DagkoekoeksbloemaTNB
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloemaTNB
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem s.l.a 
Silene latifolia subsp. alba AvondkoekoeksbloemaTNB
Sinapis arvensis HerikaTNB
Sisymbrium officinale Gewone raketaTNB
Sium latifolium Grote watereppeaTNB
Solanum dulcamara BitterzoetaTNB
Solanum nigrum Zwarte nachtschadea 
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s.aTNB
Solanum tuberosum Aardappela 
Solidago canadensis Canadese guldenroedeaTNB
Solidago gigantea Late guldenroedeaE
Sonchus arvensis AkkermelkdistelaTNB
Sonchus asper Gekroesde melkdistelaTNB
Sonchus oleraceus Gewone melkdistelaTNB
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbesaTNB
Sparganium emersum Kleine egelskopaTNB
Sparganium erectum Grote egelskopaTNB
Spergula arvensis Gewone spurrieaTNB
Spergularia rubra Rode schijnspurrieaTNB
Spiraea Struikspirea (G)a 
Spiraea alba Witte pluimspireazzE
Spiraea douglasii Douglasspireaz 
Spiraea salicifolia Theeboompjea 
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroosaTNB
Stachys palustris MoerasandoornaTNB
Stachys sylvatica BosandoornaTNB
Stellaria alsine MoerasmuuraTNB
Stellaria graminea GrasmuuraTNB
Stellaria media VogelmuuraTNB
Stellaria palustris Zeegroene muuraTNB
Stratiotes aloides KrabbenscheeraGE
Struthiopteris spicant DubbelloofaGE
Symphoricarpos albus Gewone sneeuwbesaTNB
Symphytum officinale Gewone smeerwortelaTNB
Syringa vulgaris SeringaE
Tanacetum parthenium MoederkruidaTNB
Tanacetum vulgare BoerenwormkruidaTNB
Taraxacum Paardenbloem (G)a 
Taraxacum ancistrolobum  zz 
Taraxacum hamatiforme  zzz 
Taraxacum kernianum  zzz 
Taraxacum laciniosifrons  zzz 
Taraxacum marklundii  zzz 
Taraxacum officinale PaardenbloemaTNB
Taraxacum pseudohamatum  zzz 
Taraxacum sellandii  zz 
Taraxacum subericinum  zz 
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruidaTNB
Tilia platyphyllos ZomerlindeaTNB
Trichophorum germanicum VeenbieszKW
Trientalis europaea ZevensterzzTNB
Trifolium arvense HazenpootjeaTNB
Trifolium dubium Kleine klaveraTNB
Trifolium hybridum subsp. hybridum BasterdklaveraTNB
Trifolium pratense Rode klaveraTNB
Trifolium repens Witte klaveraTNB
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamilleaTNB
Triticum aestivum Tarwea 
Tussilago farfara Klein hoefbladaTNB
Typha angustifolia Kleine lisdoddeaTNB
Typha latifolia Grote lisdoddeaTNB
Urtica dioica Grote brandnetelaTNB
Urtica urens Kleine brandnetelaTNB
Utricularia australis / vulgaris Loos / Groot blaasjeskruida 
Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruidaTNB
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbesaTNB
Valeriana officinalis Echte valeriaanaTNB
Verbascum blattaria MottenkruidzTNB
Veronica agrestis AkkerereprijsaTNB
Veronica arvensis VeldereprijsaTNB
Veronica beccabunga BeekpungeaTNB
Veronica catenata Rode waterereprijsaTNB
Veronica chamaedrys Gewone ereprijsaTNB
Veronica filiformis DraadereprijsaE
Veronica hederifolia KlimopereprijsaTNB
Veronica longifolia Lange ereprijszTNB
Veronica scutellata SchildereprijsaTNB
Veronica serpyllifolia TijmereprijsaTNB
Viburnum opulus Gelderse roosaTNB
Vicia cracca VogelwikkeaTNB
Vicia hirsuta RingelwikkeaTNB
Vicia sativa Smalle / Vergeten / Voederwikkea 
Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikkeaTNB
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikkea 
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikkeaTNB
Vicia sepium HeggenwikkeaTNB
Vicia tetrasperma Vierzadige / Slanke wikkea 
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikkeaTNB
Vinca major Grote maagdenpalmaE
Vinca minor Kleine maagdenpalmaTNB
Viola arvensis AkkerviooltjeaTNB
Viola odorata Maarts viooltjeaTNB
Viola palustris MoerasviooltjeaTNB
Viola tricolor subsp. tricolor Driekleurig viooltjeaTNB
Vulpia myuros Gewoon langbaardgrasaTNB
Wolffia arrhiza Wortelloos kroosaTNB
Zea mays Maïsz 

© NDFF 2020