Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Vaatplanten1990
Soortenlijst

542 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Acer campestre Spaanse aakaTNB
Acer pseudoplatanus Gewone esdoornaTNB
Achillea millefolium DuizendbladaTNB
Achillea ptarmica Wilde bertramaTNB
Aconitum napellus Blauwe monnikskapzz 
Acorus calamus KalmoesaTNB
Aegopodium podagraria ZevenbladaTNB
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanjeaTNB
Agrimonia Agrimonie (G)a 
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonieaGE
Agrostis canina MoerasstruisgrasaTNB
Agrostis capillaris Gewoon struisgrasaTNB
Agrostis gigantea Hoog struisgrasaTNB
Agrostis stolonifera FioringrasaTNB
Aira caryophyllea ZilverhaveraTNB
Aira praecox Vroege haveraTNB
Ajuga reptans Kruipend zenegroenaTNB
Alisma lanceolatum Slanke waterweegbreeaTNB
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbreeaTNB
Alliaria petiolata Look-zonder-lookaTNB
Alnus glutinosa Zwarte elsaTNB
Alnus incana Witte elsaTNB
Alopecurus aequalis Rosse vossenstaartaTNB
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaartaTNB
Alopecurus pratensis Grote vossenstaartaTNB
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheilaTNB
Angelica sylvestris Gewone engelwortelaTNB
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgrasaTNB
Anthriscus sylvestris FluitenkruidaTNB
Apera spica-venti Grote windhalmaTNB
Aphanes arvensis Grote leeuwenklauwzzTNB
Aphanes australis Kleine leeuwenklauwaTNB
Arabidopsis thaliana ZandraketaTNB
Arctium tomentosum Donzige klitzTNB
Arrhenatherum elatius Glanshavera 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius Gewone glanshaveraTNB
Artemisia vulgaris BijvoetaTNB
Asparagus officinalis subsp. officinalis AspergeaTNB
Asplenium ruta-muraria MuurvarenaTNB
Asplenium scolopendrium TongvarenaTNB
Athyrium filix-femina WijfjesvarenaTNB
Atriplex patula Uitstaande meldeaTNB
Avenella flexuosa Bochtige smeleaTNB
Azolla filiculoides Grote kroosvarenaTNB
Baldellia ranunculoides Stijve / Kruipende moerasweegbreez 
Baldellia ranunculoides subsp. repens Kruipende moerasweegbreezzKW
Bellis perennis MadeliefjeaTNB
Berberis aquifolium MahonieaE
Berteroa incana GrijskruidaTNB
Berula erecta Kleine watereppeaTNB
Betula Berk (G)a 
Betula pendula Ruwe berkaTNB
Betula pubescens Zachte berkaTNB
Bidens Tandzaad (G)a 
Bidens cernua Knikkend tandzaadaTNB
Bidens frondosa Zwart tandzaadaE
Bidens tripartita Veerdelig tandzaadaTNB
Brachypodium sylvaticum BoskortsteelzTNB
Bromus hordeaceus Zachte dravikaTNB
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Zachte dravik s.s.a 
Bryonia dioica HeggenrankaTNB
Buddleja davidii VlinderstruikaE
Butomus umbellatus ZwanenbloemaTNB
Calamagrostis canescens HennegrasaTNB
Calamagrostis epigejos DuinrietaTNB
Callitriche Sterrenkroos (G)a 
Callitriche brutia var. hamulata Gesteeld sterrenkrooszz 
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroosaTNB
Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrenkroosaTNB
Calluna vulgaris StruikheiaTNB
Caltha palustris Gewone / Spindotterbloema 
Campanula rapunculus RapunzelklokjezKW
Campanula rotundifolia GrasklokjeaTNB
Capsella bursa-pastoris HerderstasjeaTNB
Cardamine bulbifera Bolletjeskerszz 
Cardamine flexuosa BosveldkersaTNB
Cardamine hirsuta Kleine veldkersaTNB
Cardamine pratensis PinksterbloemaTNB
Carduus crispus KruldistelaTNB
Carex acuta Scherpe zeggeaTNB
Carex canescens ZompzeggeaTNB
Carex demissa Geelgroene zeggeaTNB
Carex demissa/oederi Dwergzegge / Geelgroene zeggea 
Carex disticha Tweerijige zeggeaTNB
Carex echinata SterzeggeaTNB
Carex elata Stijve zeggeaTNB
Carex elongata ElzenzeggeaTNB
Carex hirta Ruige zeggeaTNB
Carex lasiocarpa DraadzeggezKW
Carex leporina HazenzeggeaTNB
Carex nigra Zwarte zeggeaTNB
Carex oederi DwergzeggeaTNB
Carex panicea Blauwe zeggeaTNB
Carex paniculata subsp. paniculata PluimzeggeaTNB
Carex pilulifera PilzeggeaTNB
Carex pseudocyperus Hoge cyperzeggeaTNB
Carex remota IJle zeggeaTNB
Carex riparia OeverzeggeaTNB
Carex rostrata SnavelzeggeaTNB
Carex vesicaria BlaaszeggeaTNB
Carpinus betulus HaagbeukaTNB
Castanea sativa Tamme kastanjeaTNB
Centaurea cyanus KorenbloemaGE
Centaurea jacea KnoopkruidaTNB
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruidaTNB
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruidaTNB
Cerastium fontanum Gewone / Glanzige hoornbloema 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloemaTNB
Cerastium glomeratum KluwenhoornbloemaTNB
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloemaTNB
Ceratophyllum demersum Grof hoornbladaTNB
Chaerophyllum temulum Dolle kervelaTNB
Chamaenerion angustifolium WilgenroosjeaTNB
Chelidonium majus Stinkende gouweaTNB
Chenopodium album MelganzenvoetaTNB
Cichorium intybus Wilde cichoreiaTNB
Circaea lutetiana Groot heksenkruidaTNB
Cirsium arvense AkkerdistelaTNB
Cirsium palustre Kale jonkeraTNB
Cirsium vulgare SpeerdistelaTNB
Clematis vitalba BosrankaTNB
Clinopodium menthifolium BergsteentijmzzzGE
Cochlearia danica Deens lepelbladaTNB
Comarum palustre WateraardbeiaTNB
Conium maculatum Gevlekte scheerlingzTNB
Convallaria majalis Lelietje-van-dalenaTNB
Convolvulus arvensis AkkerwindeaTNB
Convolvulus sepium HaagwindeaTNB
Cornus sanguinea Rode kornoeljeaTNB
Corylus avellana HazelaaraTNB
Crassula helmsii WatercrassulaaE
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoornaTNB
Crepis capillaris Klein streepzaadaTNB
Cytisus scoparius BremaTNB
Dactylis glomerata subsp. glomerata Gewone kropaaraTNB
Dactylorhiza praetermissa RietorchisaTNB
Dactylorhiza praetermissa var. junialis  a 
Danthonia decumbens TandjesgrasaTNB
Datura stramonium DoornappelaTNB
Daucus carota PeenaTNB
Deschampsia cespitosa Ruwe smeleaTNB
Dianthus deltoides SteenanjerzzKW
Digitalis purpurea VingerhoedskruidaTNB
Digitaria ischaemum Glad vingergrasaTNB
Dipsacus fullonum Grote kaardenbolaTNB
Drosera intermedia Kleine zonnedauwaTNB
Dryopteris Niervaren (G)a 
Dryopteris affinis subsp. affinis Geschubde mannetjesvaren (subsp. affinis)z 
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvarenaTNB
Dryopteris dilatata Brede stekelvarenaTNB
Dryopteris filix-mas MannetjesvarenaTNB
Echinochloa crus-galli Europese hanenpootaTNB
Echium vulgare SlangenkruidaTNB
Elatine hexandra Gesteeld glaskrooszzTNB
Eleocharis acicularis NaaldwaterbiesaTNB
Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbiesaTNB
Eleocharis palustris Gewone waterbiesaTNB
Elodea nuttallii Smalle waterpestaE
Elymus athericus/repens Kweek / Zeekweeka 
Elymus repens KweekaTNB
Epilobium Basterdwederik (G)a 
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederikaE
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosjeaTNB
Epilobium montanum BergbasterdwederikaTNB
Epilobium palustre MoerasbasterdwederikaGE
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederikaTNB
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederikaTNB
Epipactis helleborine Brede wespenorchis / Duinwespenorchisa 
Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchisaTNB
Equisetum Paardenstaart (G)a 
Equisetum arvense HeermoesaTNB
Equisetum fluviatile HolpijpaTNB
Equisetum palustre LidrusaTNB
Equisetum sylvaticum BospaardenstaartzzKW
Equisetum x litorale Bastaardpaardenstaarta 
Erica Dophei (G)a 
Erica tetralix Gewone dopheiaTNB
Erigeron annuus ZomerfijnstraalaTNB
Erigeron canadensis Canadese fijnstraalaTNB
Erodium cicutarium ReigersbekaTNB
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmutsaTNB
Eupatorium cannabinum KoninginnekruidaTNB
Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelkaTNB
Fagus sylvatica BeukaTNB
Fallopia convolvulus ZwaluwtongaTNB
Fallopia japonica Japanse duizendknoopaTNB
Festuca filiformis Fijn schapengrasaTNB
Festuca rubra Rood zwenkgrasaTNB
Ficaria verna Gewoon speenkruidaTNB
Filipendula ulmaria MoerasspireaaTNB
Frangula alnus SporkehoutaTNB
Fraxinus excelsior EsaTNB
Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokjeaTNB
Galeopsis bifida Gespleten hennepnetelaTNB
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetelaTNB
Galinsoga parviflora Kaal knopkruidaTNB
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruidaTNB
Galium Walstro (G)a 
Galium aparine KleefkruidaTNB
Galium mollugo subsp. erectum Glad walstroaTNB
Galium palustre MoeraswalstroaTNB
Galium uliginosum Ruw walstroaTNB
Genista anglica StekelbremaGE
Gentiana pneumonanthe KlokjesgentiaanaGE
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbekaTNB
Geranium molle Zachte ooievaarsbekaTNB
Geranium robertianum RobertskruidaTNB
Geum Nagelkruid (G)a 
Geum macrophyllum Groot nagelkruida 
Geum urbanum Geel nagelkruidaTNB
Glaucium flavum Gele hoornpapaverzzTNB
Glechoma hederacea HondsdrafaTNB
Glyceria declinata Getand vlotgrasaTNB
Glyceria fluitans MannagrasaTNB
Glyceria maxima LiesgrasaTNB
Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloemaTNB
Gnaphalium sylvaticum BosdroogbloemaTNB
Gnaphalium uliginosum MoerasdroogbloemaTNB
Hedera helix KlimopaTNB
Helosciadium nodiflorum Groot moerasschermzTNB
Heracleum Berenklauw (G)a 
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Gewone berenklauwaTNB
Hesperis matronalis DamastbloemzTNB
Hieracium Havikskruid (G)a 
Hieracium sect. Amplexicaulia Stengelomvattend havikskruidzzzGE
Hieracium sect. Hieracioides SchermhavikskruidaTNB
Hieracium sect. Sabauda BoshavikskruidaTNB
Hieracium sect. Tridentata Stijf havikskruidaTNB
Holcus lanatus Gestreepte witbolaTNB
Holcus mollis Gladde witbolaTNB
Hottonia palustris WaterviolieraTNB
Humulus lupulus HopaTNB
Hydrocotyle Waternavel (G)a 
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavelaTNB
Hylotelephium telephium HemelsleutelaTNB
Hypericum elodes MoerashertshooizKW
Hypericum humifusum Liggend hertshooiaTNB
Hypericum maculatum Kantig / Gevlekt hertshooia 
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Kantig hertshooiaTNB
Hypericum perforatum Sint-JanskruidaTNB
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooiaTNB
Hypericum x desetangsii Frans hertshooiz 
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruidaTNB
Ilex aquifolium HulstaTNB
Impatiens glandulifera ReuzenbalsemienaE
Impatiens noli-tangere Groot springzaadzTNB
Impatiens parviflora Klein springzaadaTNB
Iris pseudacorus Gele lisaTNB
Isolepis fluitans Vlottende bieszKW
Isolepis setacea BorstelbiesaTNB
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid / Duinkruiskruida 
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gewoon jakobskruiskruidaTNB
Jasione montana ZandblauwtjeaTNB
Juncus acutiflorus VeldrusaTNB
Juncus articulatus ZomprusaTNB
Juncus bufonius GreppelrusaTNB
Juncus bulbosus KnolrusaTNB
Juncus conglomeratus BiezenknoppenaTNB
Juncus effusus PitrusaTNB
Juncus squarrosus TrekrusaTNB
Juncus tenuis Tengere rusaTNB
Lactuca serriola KompasslaaTNB
Lamiastrum galeobdolon Gele / Bonte gele dovenetelaTNB
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum Bonte gele dovenetela 
Lamium album Witte dovenetelaTNB
Lamium hybridum Ingesneden dovenetelaTNB
Lamium purpureum Paarse dovenetelaTNB
Lapsana communis AkkerkoolaTNB
Larix decidua Europese lorkz 
Lathyrus latifolius Brede lathyrusa 
Lathyrus sylvestris BoslathyruszzTNB
Lemna gibba BultkroosaTNB
Lemna minor Klein kroosaTNB
Lemna minuta DwergkroosaE
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentandaTNB
Lepidium didymum Kleine varkenskersaTNB
Leucanthemum vulgare Gewone margrietaTNB
Linaria vulgaris VlasbekjeaTNB
Lipandra polysperma KorrelganzenvoetaTNB
Lolium multiflorum Italiaans raaigrasaTNB
Lolium perenne Engels raaigrasaTNB
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelieaTNB
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver s.s.aTNB
Lotus pedunculatus MoerasrolklaveraTNB
Lupinus polyphyllus Vaste lupineaTNB
Luronium natans Drijvende waterweegbreezKW
Luzula campestris Gewone veldbiesaTNB
Luzula congesta Dichte veldbiesz 
Luzula congesta/multiflora Veelbloemige veldbiesaTNB
Luzula multiflora subsp. multiflora Veelbloemige veldbies s.s.z 
Lycopodiella inundata MoeraswolfsklauwaTNB
Lycopus europaeus WolfspootaTNB
Lysimachia Wederik (G)a 
Lysimachia nummularia PenningkruidaTNB
Lysimachia punctata Puntwederika 
Lysimachia thyrsiflora MoeraswederikaTNB
Lysimachia vulgaris Grote wederikaTNB
Lythrum portula WaterposteleinaTNB
Lythrum salicaria Grote kattenstaartaTNB
Maianthemum bifolium DalkruidaTNB
Malus sylvestris AppelaTNB
Malva moschata MuskuskaasjeskruidaTNB
Matricaria chamomilla Echte kamilleaTNB
Matricaria discoidea SchijfkamilleaTNB
Matteuccia struthiopteris StruisvarenzzTNB
Medicago lupulina HopklaveraTNB
Melampyrum pratense HengelaTNB
Melilotus albus Witte honingklaveraTNB
Melissa officinalis CitroenmelisseaE
Mentha aquatica WatermuntaTNB
Molinia caerulea PijpenstrootjeaTNB
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. cespitosa / scorpioides Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides Moeras- / Weidevergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosurus minimus MuizenstaartzTNB
Myrica Gagel (G)a 
Myrica gale Wilde gagelaGE
Myriophyllum spicatum AarvederkruidaTNB
Nasturtium officinale Witte waterkerszTNB
Nuphar lutea Gele plompaTNB
Nymphaea alba Witte waterlelieaTNB
Nymphoides peltata WatergentiaanaTNB
Odontites vernus Rode / Akkerogentroosta 
Oenanthe aquatica WatertorkruidaTNB
Oenothera Teunisbloem (G)a 
Oenothera glazioviana Grote teunisbloemaTNB
Oenothera x fallax Gestreepte teunisbloema 
Onopordum acanthium WegdistelaTNB
Ophrys apifera BijenorchiszTNB
Origanum vulgare Wilde marjoleinaTNB
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootjeaTNB
Orobanche minor KlavervreterzzKW
Osmunda regalis KoningsvarenaTNB
Oxalis stricta Stijve klaverzuringaTNB
Oxybasis rubra Rode ganzenvoetaTNB
Panicum barbipulvinatum Fijne draadgierstzzz 
Papaver rhoeas Grote klaproosaTNB
Pastinaca sativa Pastinaak / Brandpastinaaka 
Pastinaca sativa subsp. sativa Gewone pastinaakaTNB
Pedicularis sylvatica HeidekartelbladzKW
Pentaglottis sempervirens Overblijvende ossentongaE
Persicaria amphibia VeenwortelaTNB
Persicaria bistorta AdderwortelzTNB
Persicaria hydropiper WaterpeperaTNB
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoopaTNB
Persicaria maculosa PerzikkruidaTNB
Persicaria minor Kleine duizendknoopaTNB
Persicaria mitis Zachte duizendknoopaTNB
Petasites hybridus Groot hoefbladaTNB
Peucedanum palustre MelkeppeaTNB
Phalaris arundinacea RietgrasaTNB
Phleum nodosum/pratense Gewoon timoteegras / Klein timoteegrasa 
Phleum pratense Gewoon timoteegrasaTNB
Phragmites australis RietaTNB
Picea abies Fijnspara 
Pilosella aurantiaca Oranje havikskruidaTNB
Pilosella caespitosa WeidehavikskruidzzTNB
Pilosella officinarum MuizenooraTNB
Pilosella piloselloides Grijs havikskruidzzTNB
Pilularia globulifera PilvarenzTNB
Pimpinella major Grote bevernelzTNB
Pinus sylvestris Grove denaTNB
Plantago coronopus HertshoornweegbreeaTNB
Plantago lanceolata Smalle weegbreeaTNB
Plantago major Grote / Getande weegbreea 
Plantago major subsp. major Grote weegbreeaTNB
Poa annua StraatgrasaTNB
Poa nemoralis SchaduwgrasaTNB
Poa palustris MoerasbeemdgrasaTNB
Poa pratensis subsp. pratensis VeldbeemdgrasaTNB
Poa trivialis Ruw beemdgrasaTNB
Polygonum aviculare Gewoon varkensgrasaTNB
Populus Populier (G)a 
Populus tremula RatelpopulieraTNB
Populus x canadensis Canadapopuliera 
Populus x canescens Grauwe abeela 
Portulaca oleracea PosteleinaTNB
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruidaTNB
Potamogeton natans Drijvend fonteinkruidaTNB
Potamogeton polygonifolius DuizendknoopfonteinkruidaTNB
Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruidaTNB
Potentilla anserina ZilverschoonaTNB
Potentilla erecta TormentilaTNB
Potentilla indica SchijnaardbeiaE
Potentilla recta Rechte ganzerikzTNB
Prunella grandiflora Grote brunelzz 
Prunella vulgaris Gewone brunelaTNB
Prunus avium Zoete kersaTNB
Prunus padus VogelkersaTNB
Prunus serotina Amerikaanse vogelkersaE
Prunus spinosa SleedoornaTNB
Pteridium aquilinum AdelaarsvarenaTNB
Pulicaria dysenterica HeelblaadjesaTNB
Quercus robur ZomereikaTNB
Quercus rubra Amerikaanse eikaTNB
Ranunculus Boterbloem (G)a 
Ranunculus acris Scherpe boterbloemaTNB
Ranunculus aquatilis/trichophyllus Fijne waterranonkelaTNB
Ranunculus flammula EgelboterbloemaTNB
Ranunculus peltatus/penicillatus Grote waterranonkelaTNB
Ranunculus repens Kruipende boterbloemaTNB
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloemaTNB
Reseda luteola WouwaTNB
Rhinanthus Ratelaar (G)a 
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaarzzTNB
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaaraTNB
Robinia pseudoacacia RobiniaaTNB
Rorippa amphibia Gele waterkersaTNB
Rorippa palustris MoeraskersaTNB
Rubus Braam (G)a 
Rubus idaeus FramboosaTNB
Rubus sect. Rubus Zwarte braamaTNB
Rumex acetosa VeldzuringaTNB
Rumex acetosella SchapenzuringaTNB
Rumex conglomeratus KluwenzuringaTNB
Rumex crispus KrulzuringaTNB
Rumex hydrolapathum WaterzuringaTNB
Rumex obtusifolius RidderzuringaTNB
Rumex x pratensis Bermzuringa 
Sagina procumbens Liggende vetmuuraTNB
Sagittaria sagittifolia PijlkruidaTNB
Salix Wilg (G)a 
Salix alba SchietwilgaTNB
Salix aurita Geoorde wilgaTNB
Salix caprea BoswilgaTNB
Salix cinerea Grauwe wilg s.l.a 
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilgaTNB
Salix euxina/x fragilis Kraakwilg s.l.aTNB
Salix repens KruipwilgaTNB
Salix x fragilis Basterdkraakwilgz 
Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilga 
Salix x reichardtii Boswilg x Grauwe wilgzz 
Sambucus nigra Gewone vlieraTNB
Sambucus racemosa TrosvlieraTNB
Saponaria officinalis ZeepkruidaTNB
Saxifraga granulata KnolsteenbreekzzBE
Schedonorus arundinaceus RietzwenkgrasaTNB
Schoenoplectus lacustris MattenbiesaTNB
Scirpus sylvaticus BosbiesaTNB
Scleranthus annuus Eenjarige / Kleine hardbloema 
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentandaTNB
Scrophularia nodosa Knopig helmkruidaTNB
Scutellaria galericulata Blauw glidkruidaTNB
Scutellaria minor Klein glidkruidzzBE
Securigera varia Bont kroonkruidzTNB
Sedum acre MuurpeperaTNB
Sedum album Wit vetkruidaTNB
Senecio inaequidens BezemkruiskruidaE
Senecio sylvaticus BoskruiskruidaTNB
Senecio vulgaris Klein kruiskruidaTNB
Setaria verticillata KransnaaldaaraTNB
Sigesbeckia serrata Pauluskruidzzz 
Silene dioica DagkoekoeksbloemaTNB
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloemaTNB
Silene gallica Franse silenezzBE
Silene vulgaris BlaassileneaTNB
Sinapis arvensis HerikaTNB
Sisymbrium officinale Gewone raketaTNB
Solanum dulcamara BitterzoetaTNB
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s.aTNB
Solidago Guldenroede (G)a 
Solidago canadensis Canadese guldenroedeaTNB
Sonchus Melkdistel (G)a 
Sonchus arvensis AkkermelkdistelaTNB
Sonchus arvensis var. arvensis Akkermelkdistel (var. arvensis)a 
Sonchus asper Gekroesde melkdistelaTNB
Sonchus oleraceus Gewone melkdistelaTNB
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbesaTNB
Sparganium emersum Kleine egelskopaTNB
Sparganium erectum Grote egelskopaTNB
Sparganium erectum subsp. erectum Grote egelskop s.s.a 
Sparganium natans Kleinste egelskopzzBE
Spergula arvensis Gewone spurrieaTNB
Spergularia rubra Rode schijnspurrieaTNB
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroosaTNB
Stachys arvensis AkkerandoornzKW
Stachys palustris MoerasandoornaTNB
Stachys sylvatica BosandoornaTNB
Stellaria Muur (G)a 
Stellaria alsine MoerasmuuraTNB
Stellaria graminea GrasmuuraTNB
Stellaria media VogelmuuraTNB
Struthiopteris spicant DubbelloofaGE
Stuckenia pectinata SchedefonteinkruidaTNB
Succisa pratensis Blauwe knoopaGE
Symphoricarpos albus Gewone sneeuwbesaTNB
Symphytum Smeerwortel (G)a 
Symphytum officinale Gewone smeerwortelaTNB
Tanacetum parthenium MoederkruidaTNB
Tanacetum vulgare BoerenwormkruidaTNB
Taraxacum officinale PaardenbloemaTNB
Taxus baccata TaxusaTNB
Teucrium scorodonia Valse salieaTNB
Trichophorum germanicum VeenbieszKW
Trifolium arvense HazenpootjeaTNB
Trifolium dubium Kleine klaveraTNB
Trifolium hybridum subsp. hybridum BasterdklaveraTNB
Trifolium pratense Rode klaveraTNB
Trifolium repens Witte klaveraTNB
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamilleaTNB
Trisetum flavescens GoudhaveraTNB
Tussilago farfara Klein hoefbladaTNB
Typha angustifolia Kleine lisdoddeaTNB
Typha latifolia Grote lisdoddeaTNB
Urtica dioica Grote brandnetelaTNB
Urtica urens Kleine brandnetelaTNB
Utricularia Blaasjeskruid (G)a 
Utricularia australis Loos blaasjeskruidzTNB
Utricularia minor Klein blaasjeskruidzKW
Vaccinium corymbosum TrosbosbeszzE
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbesaTNB
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbesaTNB
Valeriana officinalis Echte valeriaanaTNB
Verbascum blattaria MottenkruidzTNB
Verbascum lychnitis Melige toortszzTNB
Verbascum nigrum Zwarte toortsaTNB
Verbascum speciosum Kandelaartoortszz 
Verbascum thapsus KoningskaarsaTNB
Verbena officinalis IJzerhardaTNB
Veronica arvensis VeldereprijsaTNB
Veronica beccabunga BeekpungeaTNB
Veronica chamaedrys Gewone ereprijsaTNB
Veronica filiformis DraadereprijsaE
Veronica hederifolia KlimopereprijsaTNB
Veronica officinalis MannetjesereprijsaTNB
Veronica scutellata SchildereprijsaTNB
Veronica serpyllifolia TijmereprijsaTNB
Viburnum opulus Gelderse roosaTNB
Vicia Wikke (G)a 
Vicia cracca VogelwikkeaTNB
Vicia hirsuta RingelwikkeaTNB
Vicia sativa Smalle / Vergeten / Voederwikkea 
Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikkeaTNB
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikkea 
Vicia tetrasperma Vierzadige / Slanke wikkea 
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikkeaTNB
Vicia villosa Bonte wikkeaTNB
Vinca major Grote maagdenpalmaE
Viola arvensis AkkerviooltjeaTNB

© NDFF 2020