Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Vaatplanten1990
Soortenlijst

556 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Acer campestre Spaanse aakaTNB
Acer negundo VederesdoornzE
Acer pseudoplatanus Gewone esdoornaTNB
Achillea millefolium DuizendbladaTNB
Achillea ptarmica Wilde bertramaTNB
Acorus calamus KalmoesaTNB
Aegopodium podagraria ZevenbladaTNB
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanjeaTNB
Aethusa cynapium HondspeterselieaTNB
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonieaGE
Agrostis canina MoerasstruisgrasaTNB
Agrostis capillaris Gewoon struisgrasaTNB
Agrostis gigantea Hoog struisgrasaTNB
Agrostis stolonifera FioringrasaTNB
Alisma Waterweegbree (G)a 
Alisma lanceolatum Slanke waterweegbreeaTNB
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbreeaTNB
Alliaria petiolata Look-zonder-lookaTNB
Allium vineale KraailookaTNB
Alnus glutinosa Zwarte elsaTNB
Alnus incana Witte elsaTNB
Alopecurus aequalis Rosse vossenstaartaTNB
Alopecurus geniculatus Geknikte vossenstaartaTNB
Alopecurus pratensis Grote vossenstaartaTNB
Amaranthus retroflexus PapegaaienkruidaTNB
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheilaTNB
Angelica archangelica Grote engelwortelaTNB
Angelica sylvestris Gewone engelwortelaTNB
Anisantha sterilis IJle dravikaTNB
Anthemis tinctoria Gele kamillezTNB
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgrasaTNB
Anthriscus sylvestris FluitenkruidaTNB
Anthyllis vulneraria WondklaverzTNB
Apera spica-venti Grote windhalmaTNB
Aquilegia Akelei (G)a 
Arabidopsis thaliana ZandraketaTNB
Arctium lappa Grote klitaTNB
Arctium minus Gewone klitaTNB
Armoracia rusticana MierikswortelzTNB
Arrhenatherum elatius Glanshavera 
Artemisia vulgaris BijvoetaTNB
Asplenium ruta-muraria MuurvarenaTNB
Atriplex patula Uitstaande meldeaTNB
Atriplex prostrata SpiesmeldeaTNB
Atriplex prostrata / longipes Gesteelde Spiesmelde / Spiesmeldea 
Avenula pubescens Zachte haveraTNB
Azolla filiculoides Grote kroosvarenaTNB
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruidaTNB
Bellis perennis MadeliefjeaTNB
Berula erecta Kleine watereppeaTNB
Betula pubescens Zachte berkaTNB
Bidens Tandzaad (G)a 
Bidens cernua Knikkend tandzaadaTNB
Bidens connata Smal tandzaadaE
Bidens frondosa Zwart tandzaadaE
Bidens tripartita Veerdelig tandzaadaTNB
Bolboschoenus laticarpus Oeverbiesz 
Bolboschoenus maritimus/laticarpus Heen/OeverbiesaTNB
Brassica napus KoolzaadaTNB
Brassica nigra Zwarte mosterdaTNB
Brassica rapa RaapzaadaTNB
Bromus Dravik (G)a 
Bromus hordeaceus Zachte dravikaTNB
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus Zachte dravik s.s.a 
Bromus racemosus TrosdravikzKW
Butomus umbellatus ZwanenbloemaTNB
Calamagrostis canescens HennegrasaTNB
Calamagrostis epigejos DuinrietaTNB
Callitriche Sterrenkroos (G)a 
Callitriche obtusangula Stomphoekig sterrenkroosaTNB
Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroosaTNB
Caltha palustris Gewone / Spindotterbloema 
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloemaTNB
Campanula persicifolia PrachtklokjezTNB
Campanula rotundifolia GrasklokjeaTNB
Capsella bursa-pastoris HerderstasjeaTNB
Cardamine hirsuta Kleine veldkersaTNB
Cardamine occulta Aziatische veldkersa 
Cardamine pratensis PinksterbloemaTNB
Carduus crispus KruldistelaTNB
Carduus nutans Knikkende distelaTNB
Carex Zegge (G)a 
Carex acuta Scherpe zeggeaTNB
Carex acutiformis MoeraszeggeaTNB
Carex disticha Tweerijige zeggeaTNB
Carex elata Stijve zeggeaTNB
Carex hirta Ruige zeggeaTNB
Carex leporina HazenzeggeaTNB
Carex otrubae Valse voszeggeaTNB
Carex paniculata subsp. paniculata PluimzeggeaTNB
Carex pendula Hangende zeggezTNB
Carex pseudocyperus Hoge cyperzeggeaTNB
Carex remota IJle zeggeaTNB
Carex riparia OeverzeggeaTNB
Carex spicata Gewone bermzeggeaTNB
Carex vesicaria BlaaszeggeaTNB
Carex vulpina VoszeggezzTNB
Carpinus betulus HaagbeukaTNB
Centaurea jacea KnoopkruidaTNB
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruidaTNB
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruidaTNB
Cerastium arvense AkkerhoornbloemaTNB
Cerastium fontanum Gewone / Glanzige hoornbloema 
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloemaTNB
Cerastium glomeratum KluwenhoornbloemaTNB
Ceratophyllum demersum Grof hoornbladaTNB
Chamaenerion angustifolium WilgenroosjeaTNB
Chelidonium majus Stinkende gouweaTNB
Chenopodium Ganzenvoet (G)a 
Chenopodium album MelganzenvoetaTNB
Chenopodium ficifolium StippelganzenvoetaTNB
Cichorium intybus Wilde cichoreiaTNB
Cirsium arvense AkkerdistelaTNB
Cirsium palustre Kale jonkeraTNB
Cirsium vulgare SpeerdistelaTNB
Convolvulus arvensis AkkerwindeaTNB
Convolvulus sepium HaagwindeaTNB
Cornus alba Witte kornoeljezzE
Cornus sanguinea Rode kornoeljeaTNB
Cornus sericea Canadese kornoeljeaE
Corylus avellana HazelaaraTNB
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoornaTNB
Crepis biennis Groot streepzaadaTNB
Crepis capillaris Klein streepzaadaTNB
Cruciata laevipes KruisbladwalstrozKW
Cuscuta europaea Groot warkruidzTNB
Cynosurus cristatus KamgrasaGE
Dactylis glomerata subsp. glomerata Gewone kropaaraTNB
Datura stramonium DoornappelaTNB
Daucus carota PeenaTNB
Deschampsia cespitosa Ruwe smeleaTNB
Descurainia sophia SofiekruidzTNB
Digitaria ischaemum Glad vingergrasaTNB
Digitaria sanguinalis Harig vingergrasaTNB
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkoolaTNB
Dipsacus fullonum Grote kaardenbolaTNB
Draba verna VroegelingaTNB
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvarenaTNB
Dryopteris dilatata Brede stekelvarenaTNB
Dryopteris filix-mas MannetjesvarenaTNB
Echinochloa Hanenpoot (G)a 
Echinochloa crus-galli Europese hanenpootaTNB
Echium vulgare SlangenkruidaTNB
Eleocharis acicularis NaaldwaterbiesaTNB
Eleocharis palustris Gewone waterbiesaTNB
Elodea canadensis Brede waterpestaGE
Elodea nuttallii Smalle waterpestaE
Elymus athericus/repens Kweek / Zeekweeka 
Elymus repens KweekaTNB
Epilobium Basterdwederik (G)a 
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederikaE
Epilobium excl. E. hirsutum / parviflorum Basterdwederik excl. viltige B. / Harig wilgenroosjea 
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosjeaTNB
Epilobium montanum BergbasterdwederikaTNB
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederikaTNB
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederikaTNB
Epipactis helleborine Brede wespenorchis / Duinwespenorchisa 
Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchisaTNB
Equisetum arvense HeermoesaTNB
Equisetum fluviatile HolpijpaTNB
Equisetum palustre LidrusaTNB
Eragrostis multicaulis Stijf straatliefdegrasaE
Erigeron annuus ZomerfijnstraalaTNB
Erigeron canadensis Canadese fijnstraalaTNB
Erigeron sumatrensis Hoge fijnstraalaE
Erodium cicutarium ReigersbekaTNB
Erodium cicutarium subsp. cicutarium Gewone reigersbeka 
Eryngium campestre KruisdistelaTNB
Erysimum cheiranthoides Gewone steenraketaTNB
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmutsaTNB
Eupatorium cannabinum KoninginnekruidaTNB
Euphorbia esula HeksenmelkaTNB
Euphorbia helioscopia KroontjeskruidaTNB
Euphorbia lathyris Kruisbladige wolfsmelkaTNB
Euphorbia peplus TuinwolfsmelkaTNB
Fallopia convolvulus ZwaluwtongaTNB
Fallopia dumetorum HeggenduizendknoopaTNB
Fallopia japonica Japanse duizendknoopaTNB
Festuca rubra Rood zwenkgrasaTNB
Festuca rubra / arenaria Rood / Duinzwenkgrasa 
Ficaria verna Gewoon speenkruidaTNB
Ficaria verna/ambigua Gewoon / Vreemd speenkruida 
Filago germanica Duits viltkruidzTNB
Filipendula ulmaria MoerasspireaaTNB
Frangula alnus SporkehoutaTNB
Fraxinus excelsior EsaTNB
Fumaria officinalis Gewone duivenkervelaTNB
Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokjeaTNB
Galeopsis bifida / tetrahit Gespleten / Gewone hennepnetela 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetelaTNB
Galinsoga parviflora Kaal knopkruidaTNB
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruidaTNB
Galium aparine KleefkruidaTNB
Galium mollugo subsp. erectum Glad walstroaTNB
Galium palustre MoeraswalstroaTNB
Galium uliginosum Ruw walstroaTNB
Galium verum Geel walstroaTNB
Galium x pomeranicum Geelwit walstrozz 
Geranium Ooievaarsbek (G)a 
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbekaTNB
Geranium molle Zachte ooievaarsbekaTNB
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbekaTNB
Geranium robertianum RobertskruidaTNB
Geum urbanum Geel nagelkruidaTNB
Glechoma hederacea HondsdrafaTNB
Glyceria fluitans MannagrasaTNB
Glyceria maxima LiesgrasaTNB
Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloemaTNB
Gnaphalium uliginosum MoerasdroogbloemaTNB
Hedera helix KlimopaTNB
Helianthus annuus Zonnebloema 
Helosciadium nodiflorum Groot moerasschermzTNB
Heracleum mantegazzianum ReuzenberenklauwaE
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Gewone berenklauwaTNB
Hippuris vulgaris LidstengaTNB
Holcus lanatus Gestreepte witbolaTNB
Holcus mollis Gladde witbolaTNB
Hordeum murinum KruipertjeaTNB
Hordeum secalinum VeldgerstaTNB
Hottonia palustris WaterviolieraTNB
Humulus lupulus HopaTNB
Hydrocharis morsus-ranae KikkerbeetaTNB
Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavelaE
Hylotelephium telephium HemelsleutelaTNB
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum Kantig hertshooiaTNB
Hypericum perforatum Sint-JanskruidaTNB
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruidaTNB
Impatiens glandulifera ReuzenbalsemienaE
Impatiens parviflora Klein springzaadaTNB
Iris pseudacorus Gele lisaTNB
Jacobaea erucifolia Viltig kruiskruidaTNB
Jacobaea paludosa MoeraskruiskruidzKW
Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid / Duinkruiskruida 
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gewoon jakobskruiskruidaTNB
Juglans regia OkkernootaE
Juncus acutiflorus VeldrusaTNB
Juncus articulatus ZomprusaTNB
Juncus bufonius GreppelrusaTNB
Juncus compressus Platte rusaTNB
Juncus conglomeratus BiezenknoppenaTNB
Juncus effusus PitrusaTNB
Juncus inflexus Zeegroene rusaTNB
Juncus tenuis Tengere rusaTNB
Knautia arvensis BeemdkroonzKW
Lactuca serriola KompasslaaTNB
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum Bonte gele dovenetela 
Lamium album Witte dovenetelaTNB
Lamium amplexicaule HoenderbeetaTNB
Lamium maculatum s.s. Gevlekte dovenetela 
Lamium purpureum Paarse dovenetelaTNB
Lapsana communis AkkerkoolaTNB
Lathyrus Lathyrus (G)a 
Lathyrus latifolius Brede lathyrusa 
Lathyrus pratensis VeldlathyrusaTNB
Lemna Eendenkroos (G)a 
Lemna gibba BultkroosaTNB
Lemna minor Klein kroosaTNB
Lemna minuta DwergkroosaE
Lemna trisulca PuntkroosaTNB
Leontodon hispidus Ruige leeuwentandzKW
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentandaTNB
Lepidium coronopus Grove varkenskersaTNB
Lepidium didymum Kleine varkenskersaTNB
Leucanthemum Margriet (G)a 
Leucanthemum vulgare Gewone margrietaTNB
Limosella aquatica SlijkgroenzTNB
Linaria vulgaris VlasbekjeaTNB
Lindernia dubia Schijngenadekruidzz 
Lipandra polysperma KorrelganzenvoetaTNB
Lolium multiflorum Italiaans raaigrasaTNB
Lolium perenne Engels raaigrasaTNB
Lotus corniculatus / glaber Gewone / Smalle rolklavera 
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver s.s.aTNB
Lotus corniculatus var. corniculatus/sativus Gewone / Rechte rolklavera 
Lotus pedunculatus MoerasrolklaveraTNB
Lunaria annua TuinjudaspenningaE
Luzula Veldbies (G)a 
Lycopus europaeus WolfspootaTNB
Lysimachia nummularia PenningkruidaTNB
Lysimachia thyrsiflora MoeraswederikaTNB
Lysimachia vulgaris Grote wederikaTNB
Lythrum Kattenstaart (G)a 
Lythrum salicaria Grote kattenstaartaTNB
Malus sylvestris AppelaTNB
Malva moschata MuskuskaasjeskruidaTNB
Malva neglecta Klein kaasjeskruidaTNB
Malva sylvestris Groot kaasjeskruidaTNB
Matricaria Kamille (G)a 
Matricaria chamomilla Echte kamilleaTNB
Matricaria discoidea SchijfkamilleaTNB
Medicago lupulina HopklaveraTNB
Melilotus albus Witte honingklaveraTNB
Melilotus altissimus Goudgele honingklaveraTNB
Melilotus officinalis Citroengele honingklaveraTNB
Mentha aquatica WatermuntaTNB
Mentha arvensis AkkermuntaTNB
Mentha suaveolens Witte muntzzKW
Mentha x rotundifolia Wollige munta 
Mentha x verticillata Kransmunta 
Mercurialis annua TuinbingelkruidaTNB
Milium effusum BosgierstgraszTNB
Moehringia trinervia DrienerfmuuraTNB
Montia arvensis Klein bronkruidaTNB
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeet-mij-nietjeaTNB
Myosotis laxa subsp. cespitosa / scorpioides Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides Moeras- / Weidevergeet-mij-nietjea 
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides Moerasvergeet-mij-nietjeaTNB
Myriophyllum aquaticum ParelvederkruidzE
Myriophyllum spicatum AarvederkruidaTNB
Myriophyllum verticillatum KransvederkruidzTNB
Najas marina Groot nimfkruidzzTNB
Nasturtium microphyllum Slanke waterkersaTNB
Nasturtium microphyllum / officinale Slanke / Witte waterkersa 
Nasturtium officinale Witte waterkerszTNB
Nuphar lutea Gele plompaTNB
Nymphaea Waterlelie (G)a 
Nymphaea alba Witte waterlelieaTNB
Nymphoides peltata WatergentiaanaTNB
Odontites vernus Rode / Akkerogentroosta 
Odontites vernus subsp. serotinus Rode ogentroostaGE
Oenanthe aquatica WatertorkruidaTNB
Oenanthe fistulosa PijptorkruidaTNB
Oenothera biennis Middelste teunisbloemaTNB
Ononis spinosa subsp. spinosa KattendoornaGE
Onopordum acanthium WegdistelaTNB
Oxalis stricta Stijve klaverzuringaTNB
Oxybasis glauca Zeegroene ganzenvoetaTNB
Oxybasis rubra Rode ganzenvoetaTNB
Papaver dubium Bleke klaproosaTNB
Papaver rhoeas Grote klaproosaTNB
Parthenocissus vitacea Valse wingerdzTNB
Pastinaca sativa Pastinaak / Brandpastinaaka 
Pastinaca sativa subsp. sativa Gewone pastinaakaTNB
Pastinaca sativa subsp. urens BrandpastinaakzzTNB
Pedicularis palustris MoeraskartelbladzKW
Persicaria amphibia VeenwortelaTNB
Persicaria hydropiper WaterpeperaTNB
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoopaTNB
Persicaria maculosa PerzikkruidaTNB
Persicaria mitis Zachte duizendknoopaTNB
Petasites hybridus Groot hoefbladaTNB
Phalaris arundinacea RietgrasaTNB
Phedimus spurius Roze vetkruidaE
Phleum pratense Gewoon timoteegrasaTNB
Phragmites australis RietaTNB
Phytolacca acinosa Oosterse karmozijnbesaE
Pilosella aurantiaca Oranje havikskruidaTNB
Pimpinella major Grote bevernelzTNB
Pimpinella saxifraga Kleine bevernelzKW
Plantago arenaria ZandweegbreezzE
Plantago lanceolata Smalle weegbreeaTNB
Plantago major Grote / Getande weegbreea 
Plantago major subsp. intermedia Getande weegbreeaTNB
Plantago major subsp. major Grote weegbreeaTNB
Plantago media Ruige weegbreezKW
Poa annua StraatgrasaTNB
Poa palustris MoerasbeemdgrasaTNB
Poa pratensis subsp. pratensis VeldbeemdgrasaTNB
Poa trivialis Ruw beemdgrasaTNB
Polygonum Varkensgras (G)a 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgrasaTNB
Polypodium vulgare Gewone eikvarenaTNB
Polypodium vulgare / interjectum Gewone / Brede eikvarena 
Populus Populier (G)a 
Populus alba Witte abeelaTNB
Populus nigra Zwarte populieraTNB
Populus tremula RatelpopulieraTNB
Populus x canadensis Canadapopuliera 
Populus x canadensis / nigra Canada- / Zwarte populiera 
Populus x canescens Grauwe abeela 
Potamogeton Fonteinkruid (G)a 
Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruidaTNB
Potamogeton friesii Puntig fonteinkruidzTNB
Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruidaTNB
Potamogeton nodosus RivierfonteinkruidzzTNB
Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruidzKW
Potamogeton pusillus Tenger fonteinkruidaTNB
Potamogeton pusillus / berchtoldii Tenger / Klein fonteinkruida 
Potamogeton trichoides HaarfonteinkruidaTNB
Potentilla anserina ZilverschoonaTNB
Potentilla reptans VijfvingerkruidaTNB
Poterium sanguisorba Kleine pimpernel / Moespimpernela 
Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba Kleine pimpernelaTNB
Prunella vulgaris Gewone brunelaTNB
Prunus avium Zoete kersaTNB
Prunus domestica PruimzE
Prunus padus VogelkersaTNB
Prunus serotina Amerikaanse vogelkersaE
Prunus spinosa SleedoornaTNB
Pulicaria dysenterica HeelblaadjesaTNB
Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruidzTNB
Quercus robur ZomereikaTNB
Ranunculus acris Scherpe boterbloemaTNB
Ranunculus aquatilis/trichophyllus Fijne waterranonkelaTNB
Ranunculus bulbosus KnolboterbloemaTNB
Ranunculus circinatus Stijve waterranonkelaTNB
Ranunculus flammula EgelboterbloemaTNB
Ranunculus lingua Grote boterbloemaTNB
Ranunculus peltatus/penicillatus Grote waterranonkelaTNB
Ranunculus repens Kruipende boterbloemaTNB
Ranunculus sardous Behaarde boterbloemaTNB
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloemaTNB
Raphanus raphanistrum KnopherikaTNB
Reseda lutea Wilde resedaaTNB
Reseda luteola WouwaTNB
Rhamnus cathartica WegedoornaTNB
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaaraTNB
Ribes nigrum Zwarte besaTNB
Ribes rubrum AalbesaTNB
Rorippa Gele kers (G)a 
Rorippa amphibia Gele waterkersaTNB
Rorippa palustris MoeraskersaTNB
Rorippa sylvestris AkkerkersaTNB
Rorippa x armoracioides Valse akkerkerszz 
Rosa canina HondsroosaTNB
Rosa rubiginosa EgelantieraTNB
Rosa subsect. Caninae Hondsroos s.l.a 
Rubus armeniacus Dijkviltbraama 
Rubus caesius DauwbraamaTNB
Rubus sect. Rubus Zwarte braamaTNB
Rumex acetosa VeldzuringaTNB
Rumex acetosella SchapenzuringaTNB
Rumex conglomeratus KluwenzuringaTNB
Rumex crispus KrulzuringaTNB
Rumex hydrolapathum WaterzuringaTNB
Rumex maritimus GoudzuringaTNB
Rumex obtusifolius RidderzuringaTNB
Rumex palustris MoeraszuringaTNB
Rumex sanguineus BloedzuringaTNB
Rumex thyrsiflorus Geoorde zuringzTNB
Rumex x pratensis Bermzuringa 
Sagina procumbens Liggende vetmuuraTNB
Sagittaria sagittifolia PijlkruidaTNB
Salix Wilg (G)a 
Salix alba SchietwilgaTNB
Salix aurita Geoorde wilgaTNB
Salix caprea BoswilgaTNB
Salix cinerea Grauwe wilg s.l.a 
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilgaTNB
Salix euxina/x fragilis Kraakwilg s.l.aTNB
Salix purpurea Bittere wilgaTNB
Salix triandra AmandelwilgaTNB
Salix viminalis KatwilgaTNB
Salix x rubra Bittere wilg x Katwilgzzz 
Salix x smithiana Grauwe wilg x Katwilgzz 
Salvia pratensis VeldsaliezzKW
Sambucus nigra Gewone vlieraTNB
Sambucus nigra 'Laciniata' Peterselievliera 
Sambucus racemosa TrosvlieraTNB
Schedonorus arundinaceus RietzwenkgrasaTNB
Schedonorus giganteus ReuzenzwenkgrasaTNB
Schedonorus pratensis BeemdlangbloemaTNB
Schoenoplectus lacustris MattenbiesaTNB
Scirpus sylvaticus BosbiesaTNB
Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentandaTNB
Scrophularia auriculata Geoord helmkruidaTNB
Scrophularia nodosa Knopig helmkruidaTNB
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruidaTNB
Scutellaria galericulata Blauw glidkruidaTNB
Sedum acre MuurpeperaTNB
Sedum album Wit vetkruidaTNB
Sedum sexangulare Zacht vetkruidzKW
Senecio inaequidens BezemkruiskruidaE
Senecio viscosus Kleverig kruiskruidaTNB
Senecio vulgaris Klein kruiskruidaTNB
Setaria verticillata KransnaaldaaraTNB
Setaria viridis Groene naaldaaraTNB
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloemaTNB
Silene latifolia subsp. alba AvondkoekoeksbloemaTNB
Silene vulgaris BlaassileneaTNB
Sinapis arvensis HerikaTNB
Sisymbrium officinale Gewone raketaTNB
Sium latifolium Grote watereppeaTNB
Solanum dulcamara BitterzoetaTNB
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s.aTNB
Solidago gigantea Late guldenroedeaE
Sonchus Melkdistel (G)a 
Sonchus arvensis AkkermelkdistelaTNB
Sonchus asper Gekroesde melkdistelaTNB
Sonchus oleraceus Gewone melkdistelaTNB
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbesaTNB
Sparganium Egelskop (G)a 
Sparganium emersum Kleine egelskopaTNB
Sparganium erectum Grote egelskopaTNB
Spergula arvensis Gewone spurrieaTNB
Spirodela polyrhiza Veelwortelig kroosaTNB
Stachys palustris MoerasandoornaTNB
Stellaria alsine MoerasmuuraTNB
Stellaria aquatica WatermuuraTNB
Stellaria graminea GrasmuuraTNB
Stellaria media VogelmuuraTNB
Stellaria palustris Zeegroene muuraTNB
Stratiotes aloides KrabbenscheeraGE
Stuckenia pectinata SchedefonteinkruidaTNB
Symphyotrichum lanceolatum/ontarionis Smalle aster s.l.zE
Symphytum officinale Gewone smeerwortelaTNB
Tanacetum parthenium MoederkruidaTNB
Tanacetum vulgare BoerenwormkruidaTNB
Taraxacum  a 
Taraxacum officinale PaardenbloemaTNB
Tephroseris palustris MoerasandijviezTNB
Thalictrum flavum PoelruitaTNB
Thlaspi arvense Witte kroddeaTNB
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgensteraTNB
Trifolium Klaver (G)a 
Trifolium dubium Kleine klaveraTNB
Trifolium fragiferum AardbeiklaveraTNB
Trifolium hybridum subsp. hybridum BasterdklaveraTNB
Trifolium pratense Rode klaveraTNB
Trifolium repens Witte klaveraTNB
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamilleaTNB
Trisetum flavescens GoudhaveraTNB
Tussilago farfara Klein hoefbladaTNB
Typha angustifolia Kleine lisdoddeaTNB
Typha latifolia Grote lisdoddeaTNB
Ulmus Iep (G)a 
Ulmus glabra Ruwe iepaTNB
Ulmus minor Gladde iepaTNB
Ulmus x hollandica Hollandse iepa 
Urtica Brandnetel (G)a 
Urtica dioica Grote brandnetelaTNB
Urtica urens Kleine brandnetelaTNB
Utricularia vulgaris Groot blaasjeskruidaTNB
Valeriana officinalis Echte valeriaanaTNB
Valerianella locusta Gewone veldslaaTNB
Verbena officinalis IJzerhardaTNB
Veronica Ereprijs (G)a 
Veronica agrestis AkkerereprijsaTNB
Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijsaTNB
Veronica arvensis VeldereprijsaTNB
Veronica beccabunga BeekpungeaTNB
Veronica catenata Rode waterereprijsaTNB
Veronica chamaedrys Gewone ereprijsaTNB
Veronica hederifolia KlimopereprijsaTNB
Veronica opaca Doffe ereprijszzKW
Veronica peregrina Vreemde ereprijsaTNB
Veronica persica Grote ereprijsaTNB
Veronica scutellata SchildereprijsaTNB
Veronica serpyllifolia TijmereprijsaTNB
Viburnum opulus Gelderse roosaTNB
Vicia cracca VogelwikkeaTNB
Vicia hirsuta RingelwikkeaTNB
Vicia sativa Smalle / Vergeten / Voederwikkea 
Vicia sativa subsp. angustifolia Smalle wikkeaTNB
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikkea 
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikkeaTNB
Vicia sepium HeggenwikkeaTNB
Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma Vierzadige wikkeaTNB
Vicia villosa Bonte wikkeaTNB
Viola arvensis AkkerviooltjeaTNB
Viola tricolor subsp. tricolor Driekleurig viooltjeaTNB
Wolffia Wolffia (G)a 
Wolffia arrhiza Wortelloos kroosaTNB
Zannichellia palustris subsp. palustris Zittende zannichelliaaTNB

© NDFF 2020