Mossen

Naamlijst van de Nederlandse Mossen

Bron:
H.N. Siebel e.a., 2005. Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen [Checklist of Dutch Bryophytes and Liverworts]. Buxbaumiella 73.
H.N. Siebel, R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius, 2013. Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012. BLWG-rapport 14.

Zeldzaamheid - Rarity
zzz zeer zeldzaam very rare
zz zeldzaam rare
z vrij zeldzaam rather rare
a algemeen common
0 verdwenen extinct
Rode Lijst - Red List categories
GE Gevoelig Susceptable
KW Kwetsbaar Vulnarable
BE Bedreigd Endangered
EB Ernstig bedreigd Highly endangered
VN Verdwenen Extinct
<19 Verdwenen voor 1900 Extinct before 1900
TNB (Thans Niet Bedreigd) (Not endangered)

Soortenlijst

Download de soortenlijst als csv-bestand (geschikt voor Excel) inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt.

#Wetenschappelijke naamNederlandse naamDeelgroepZeldzaamheidRode Lijst
2500 Acaulon Knopmos (G)Bladmossenzzz 
2501 Acaulon muticum Bol knopmosBladmossenzzzGE
3704 Acaulon triquetrum Driekantig knopmosBladmossenzzz 
2502 Aloina Aloëmos (G)Bladmossena 
2503 Aloina aloides Gewoon aloëmosBladmossenaTNB
2504 Aloina aloides var. aloides  Bladmossenzz 
2505 Aloina aloides var. ambigua  Bladmossenz 
3213 Aloina brevirostris KnopaloëmosBladmossenzzzGE
3593 Aloina obliquifolia  Bladmossenzzz 
2506 Aloina rigida Gezoomd aloëmosBladmossenzzzVN
3664 Aloina rigida var. rigida  Bladmossen  
2507 Amblyodon Stomptandmos (G)Bladmossen  
2508 Amblyodon dealbatus StomptandmosBladmossen0OV
2509 Amblystegium Pluisdraadmos (G)Bladmossena 
2510 Amblystegium fluviatile RivierpluisdraadmosBladmossenzzTNB
2511 Amblystegium humile KleipluisdraadmosBladmossenzz 
2513 Amblystegium radicale MoeraspluisdraadmosBladmossen (N)
2515 Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmosBladmossenaTNB
2516 Amblystegium serpens var. juratzkanum  Bladmossen  
2517 Amblystegium serpens var. serpens  Bladmossenzz 
2518 Amblystegium tenax WaterpluisdraadmosBladmossenzTNB
2519 Amblystegium varium OeverpluisdraadmosBladmossenaTNB
3670 Amblystegium varium s.s. VloedpluisdraadmosBladmossenzz 
3491 Anastrophyllum Kielmos (G)Levermossenzzz 
3492 Anastrophyllum minutum KielmosLevermossenzzzEB
2520 Andreaea Hunebedmos (G)Bladmossenzzz 
2521 Andreaea rothii Generfd hunebedmosBladmossenzzzEB
2522 Andreaea rupestris Ongenerfd hunebedmosBladmossenzzzBE
3300 Aneura Vetmos (G)Levermossena 
3594 Aneura maxima Groot vetmosLevermossenzzz 
3301 Aneura pinguis Echt vetmosLevermossenaTNB
2529 Anomodon Touwtjesmos (G)Bladmossenzz 
2530 Anomodon attenuatus Klein touwtjesmosBladmossenzzKW
2531 Anomodon longifolius Dun touwtjesmosBladmossen0OV
2532 Anomodon viticulosus Groot touwtjesmosBladmossenzzKW
3302 Anthoceros Hauwmos p.p. (G)Hauwmossenzz 
3303 Anthoceros agrestis Gewoon hauwmosHauwmossenzzTNB
3522 Anthoceros caucasicus Gestekeld hauwmosHauwmossenzzzGE
3523 Anthoceros punctatus Zwart hauwmosHauwmossenzzzKW
2533 Antitrichia Weerhaakmos (G)Bladmossenzzz 
2534 Antitrichia curtipendula WeerhaakmosBladmossenzzzTNB
3602 Aongstroemia Greppelmos (G)Bladmossen  
3601 Aongstroemia longipes Kort greppelmosBladmossenzzz 
2535 Archidium Oermos (G)Bladmossenz 
2536 Archidium alternifolium OermosBladmossenzTNB
2537 Atrichum Rimpelmos (G)Bladmossena 
3202 Atrichum angustatum Rood rimpelmosBladmossenzzzGE
2538 Atrichum tenellum Klein rimpelmosBladmossenzTNB
2539 Atrichum undulatum Groot rimpelmosBladmossenaTNB
2542 Aulacomnium Knopjesmos (G)Bladmossena 
2543 Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmosBladmossenaTNB
2544 Aulacomnium palustre RoodviltmosBladmossenaTNB
3306 Barbilophozia Tandmos (G)Levermossenzz 
3307 Barbilophozia attenuata Steil tandmosLevermossenzzzBE
3308 Barbilophozia barbata Glanzend tandmosLevermossenzzBE
3309 Barbilophozia floerkei Spits tandmosLevermossen0VN
3310 Barbilophozia hatcheri Gestekeld tandmosLevermossenzzzEB
3311 Barbilophozia kunzeana Kaal tandmosLevermossenzzzBE
2545 Barbula Smaragdsteeltje p.p. (G)Bladmossena 
2547 Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltjeBladmossenaTNB
2549 Barbula convoluta var. convoluta  Bladmossenz 
2548 Barbula convoluta var. sardoa  Bladmossena 
2555 Barbula unguiculata KleismaragdsteeltjeBladmossenaTNB
2557 Bartramia Appelmos (G)Bladmossenzzz 
2558 Bartramia ithyphylla Stijf appelmosBladmossen0VN
2559 Bartramia pomiformis Gewoon appelmosBladmossenzzzEB
3313 Bazzania Zweepmos (G)Levermossenzzz 
3314 Bazzania trilobata Groot zweepmosLevermossenzzzGE
3315 Blasia Flesjesmos (G)Levermossenz 
3316 Blasia pusilla FlesjesmosLevermossenzKW
3540 Blindia Spettermos (G)Bladmossenzzz 
3541 Blindia acuta SpettermosBladmossenzzzOV
3600 Blindiadelphus Penseelmos (G)Bladmossen  
3598 Brachydontium  Bladmossen  
3597 Brachydontium trichodes KorttandmosBladmossenzzz 
3603 Brachytheciastrum Fluweelmos (G)Bladmossen  
2560 Brachythecium Dikkopmos (G)Bladmossena 
2561 Brachythecium albicans Bleek dikkopmosBladmossenaTNB
2562 Brachythecium glareosum KalkdikkopmosBladmossenzzzBE
2569 Brachythecium mildeanum MoerasdikkopmosBladmossenaTNB
3214 Brachythecium oedipodium IJl dikkopmosBladmossenzzTNB
2563 Brachythecium plumosum OeverdikkopmosBladmossenzzTNB
2564 Brachythecium populeum PenseeldikkopmosBladmossenzTNB
2565 Brachythecium reflexum Gekromd dikkopmosBladmossenzzTNB
2566 Brachythecium rivulare BeekdikkopmosBladmossenzzKW
2567 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmosBladmossenaTNB
2570 Brachythecium salebrosum Glad dikkopmosBladmossenaTNB
3672 Brachythecium tenuicaule HaardikkopmosBladmossenzzz 
2571 Brachythecium velutinum FluweelmosBladmossenaTNB
3731 Braunia Granietmos (G)Bladmossenzzz 
3732 Braunia plicata AndesgranietmosBladmossenzzz 
3606 Breidleria Weideklauwtjesmos (G)Bladmossen  
2572 Bryoerythrophyllum Roestvoetje (G)Bladmossena 
2573 Bryoerythrophyllum recurvirostre OranjesteeltjeBladmossenaTNB
2574 Bryum Knikmos (G)Bladmossena 
2576 Bryum algovicum NetknikmosBladmossenzTNB
3204 Bryum alpinum PrachtknikmosBladmossenzzzOV
2593 Bryum archangelicum Ongewimperd knikmosBladmossenzzTNB
2577 Bryum argenteum ZilvermosBladmossenaTNB
2578 Bryum barnesii GeelkorrelknikmosBladmossenaTNB
3673 Bryum bavaricum KalkknikmosBladmossenzzz 
2581 Bryum bornholmense AardappelknikmosBladmossenzTNB
2582 Bryum caespiticium ZodeknikmosBladmossenzTNB
2583 Bryum caespiticium var. caespiticium  Bladmossen  
2584 Bryum caespiticium var. imbricatum  Bladmossen  
2585 Bryum calophyllum Holbladig knikmosBladmossen0VN
2586 Bryum capillare Gedraaid knikmosBladmossenaTNB
2587 Bryum capillare var. capillare  Bladmossenz 
2590 Bryum capillare var. flaccidum BoomknikmosBladmossenzz 
2588 Bryum creberrimum Dicht knikmosBladmossenzz 
3595 Bryum demaretianum KnotsknikmosBladmossenzzz 
2580 Bryum dichotomum GrofkorrelknikmosBladmossenaTNB
3215 Bryum donianum DikrandknikmosBladmossen0OV
2591 Bryum gemmiferum FijnkorrelknikmosBladmossenaTNB
2592 Bryum gemmilucens Glanzend korrelknikmosBladmossenzzz 
2594 Bryum intermedium Middelst knikmosBladmossenzzTNB
2595 Bryum klinggraeffii ScharlakenknolknikmosBladmossenzTNB
2596 Bryum knowltonii RoodmondknikmosBladmossenzzTNB
2598 Bryum marratii Zilt knikmosBladmossenzzzGE
2599 Bryum microerythrocarpum RoestknolknikmosBladmossenzTNB
2600 Bryum neodamense ZoddeknikmosBladmossenzzz 
2601 Bryum pallens Rood knikmosBladmossenzTNB
3607 Bryum pallescens SteenknikmosBladmossenzzz 
2602 Bryum pallescens/creberrimum/lochocaulon ZwanenhalsknikmosBladmossenzzTNB
3249 Bryum provinciale Getand knikmosBladmossenzzTNB
2603 Bryum pseudotriquetrum VeenknikmosBladmossenaTNB
2604 Bryum pseudotriquetrum var. bimum  Bladmossenzz 
2605 Bryum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum  Bladmossenzzz 
2606 Bryum radiculosum MuurknikmosBladmossenaTNB
3291 Bryum rubens BraamknikmosBladmossenaTNB
2607 Bryum rubens / bornholmense / microerythrocarpum RoodknolknikmosBladmossena 
3608 Bryum rubens excl. touwii  Bladmossena 
2608 Bryum ruderale PurperknolknikmosBladmossenzTNB
3610 Bryum salinum ZeeknikmosBladmossenzzz(GE)
2609 Bryum tenuisetum OranjeknolknikmosBladmossenzTNB
3096 Bryum torquescens ZonneknikmosBladmossenzzzGE
2610 Bryum turbinatum UrnknikmosBladmossenzzzGE
2611 Bryum uliginosum RozetknikmosBladmossen0VN
2612 Bryum violaceum VioletknolknikmosBladmossenzzTNB
2613 Bryum warneum KwelderknikmosBladmossenzzTNB
2614 Buxbaumia Kaboutermos (G)Bladmossenzzz 
2615 Buxbaumia aphylla KaboutermosBladmossenzzzVN
2616 Callicladium Stronkmos (G)Bladmossen  
2617 Callicladium haldanianum StronkmosBladmossen0VN
2618 Calliergon Nerfpuntmos (G)Bladmossena 
2619 Calliergon cordifolium Hartbladig puntmosBladmossenaTNB
2621 Calliergon giganteum ReuzenpuntmosBladmossenzzBE
2622 Calliergon megalophyllum Grootbladig puntmosBladmossenzzzVN
3103 Calliergonella Puntmos (G)Bladmossena 
2620 Calliergonella cuspidata Gewoon puntmosBladmossenaTNB
2794 Calliergonella lindbergii LeemklauwtjesmosBladmossenzzzGE
3319 Calypogeia Buidelmos (G)Levermossena 
3320 Calypogeia arguta Scheef buidelmosLevermossenzzTNB
3325 Calypogeia azurea Blauw buidelmosLevermossenzzzGE
3321 Calypogeia fissa MoerasbuidelmosLevermossenaTNB
3611 Calypogeia fissa var. fissa  Levermossen  
3612 Calypogeia fissa var. macrophylla  Levermossen  
3323 Calypogeia integristipula Langbladig buidelmosLevermossenzzTNB
3322 Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmosLevermossenaTNB
3527 Calypogeia neesiana BergbuidelmosLevermossenzzzOV
3324 Calypogeia sphagnicola VeenbuidelmosLevermossenzzzBE
3264 Campyliadelphus Goudmos p.p. (G)Bladmossenzzz 
2626 Campyliadelphus chrysophyllus KalkgoudmosBladmossenzzzKW
2627 Campyliadelphus elodes Tenger goudmosBladmossenzzzBE
2624 Campylium Goudmos p.p. (G)Bladmossenzz 
3621 Campylium decipiens Tenger zompmosBladmossenzzz(TNB)
3623 Campylium polygamum var. minus  Bladmossenzzz 
2629 Campylium stellatum SterrengoudmosBladmossenzzBE
2630 Campylium stellatum var. protensum  Bladmossenzzz 
2631 Campylium stellatum var. stellatum  Bladmossenzzz 
3265 Campylophyllum Dwerggoudmos (G)Bladmossenzzz 
2625 Campylophyllum calcareum DwerggoudmosBladmossenzzzGE
2632 Campylopus Kronkelsteeltje (G)Bladmossena 
2633 Campylopus brevipilus Kortharig kronkelsteeltjeBladmossenzzzEB
2634 Campylopus flexuosus BoskronkelsteeltjeBladmossenaTNB
2635 Campylopus fragilis Bossig kronkelsteeltjeBladmossenzzGE
3106 Campylopus fragilis / C. pyriformis  Bladmossena 
2636 Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltjeBladmossenaE
2637 Campylopus pyriformis BreekblaadjeBladmossenaTNB
2638 Campylopus subulatus GruiskronkelsteeltjeBladmossen0OV
2639 Catoscopium Pijpenkopmos (G)Bladmossen  
2640 Catoscopium nigritum PijpenkopmosBladmossen0 
3326 Cephalozia Maanmos (G)Levermossena 
3327 Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmosLevermossenaTNB
3328 Cephalozia bicuspidata var. bicuspidata  Levermossen  
3329 Cephalozia bicuspidata var. lammersiana  Levermossen  
3528 Cephalozia catenulata Donker maanmosLevermossenzzzOV
3330 Cephalozia connivens Glanzend maanmosLevermossenzKW
3331 Cephalozia lunulifolia Echt maanmosLevermossenzzzGE
3332 Cephalozia macrostachya AarmaanmosLevermossenzzBE
3333 Cephalozia pleniceps WortelmaanmosLevermossen0 
3334 Cephaloziella Draadmos (G)Levermossena 
3507 Cephaloziella baumgartneri KalkdraadmosLevermossenzzzGE
3335 Cephaloziella divaricata Gewoon draadmosLevermossenaTNB
3336 Cephaloziella elachista Fijn draadmosLevermossenzzTNB
3337 Cephaloziella hampeana Grof draadmosLevermossenzTNB
3338 Cephaloziella rubella Rood draadmosLevermossenzzBE
3513 Cephaloziella spinigera VeendraadmosLevermossen0OV
3504 Cephaloziella stellulifera GreppeldraadmosLevermossenzzzGE
2641 Ceratodon Purpersteeltje (G)Bladmossena 
3562 Ceratodon conicus KalkpurpersteeltjeBladmossenzzz 
2642 Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltjeBladmossenaTNB
3729 Chenia Breekmos (G)Bladmossenzzz 
3730 Chenia leptophylla BreekmosBladmossenzzz 
3339 Chiloscyphus Lippenmos (G)Levermossenz 
3340 Chiloscyphus pallescens s.l. LippenmosLevermossenzzz 
3525 Chiloscyphus polyanthos LippenmosLevermossenzTNB
3342 Chiloscyphus polyanthos var. pallescens BoslippenmosLevermossenzz 
3341 Chiloscyphus polyanthos var. polyanthos BeeklippenmosLevermossenzzz 
2643 Cinclidium Koepelmos (G)Bladmossen  
2644 Cinclidium stygium KoepelmosBladmossen0 
2645 Cinclidotus Kribbenmos (G)Bladmossenz 
2646 Cinclidotus danubicus DiknerfkribbenmosBladmossenzzTNB
2647 Cinclidotus fontinaloides Gewoon kribbenmosBladmossenzTNB
3675 Cinclidotus fontinaloides var. lorentzianus  Bladmossenzzz 
2648 Cinclidotus riparius LangsteelkribbenmosBladmossenzzTNB
2649 Cirriphyllum Spitsmos (G)Bladmossena 
2650 Cirriphyllum crassinervium Bossig spitsmosBladmossenzzTNB
3216 Cirriphyllum flotowianum Klein spitsmosBladmossen0 
2651 Cirriphyllum piliferum HaarspitsmosBladmossenaTNB
3343 Cladopodiella Stompmos (G)Levermossenzz 
3344 Cladopodiella fluitans IJl stompmosLevermossenzzBE
3345 Cladopodiella francisci Dicht stompmosLevermossenzzzBE
2652 Climacium Boompjesmos (G)Bladmossena 
2653 Climacium dendroides BoompjesmosBladmossenaTNB
3511 Cololejeunea Wratjesmos (G)Levermossena 
3512 Cololejeunea minutissima DwergwratjesmosLevermossenaTNB
3242 Conardia Vlechtmos (G)Bladmossen  
2966 Conardia compacta VlechtmosBladmossen0VN
3346 Conocephalum Kegelmos (G)Levermossenzz 
3347 Conocephalum conicum KegelmosLevermossenzzKW
2654 Cratoneuron Diknerfmos p.p. (G)Bladmossenz 
2656 Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmosBladmossenzTNB
2657 Cryphaea Vliermos (G)Bladmossena 
2658 Cryphaea heteromalla VliermosBladmossenaTNB
2659 Ctenidium Kammos (G)Bladmossenzz 
2660 Ctenidium molluscum KammosBladmossenzzKW
3285 Cynodontium Hondstandmos (G)Bladmossenzzz 
3207 Cynodontium polycarpon Gegroefd hondstandmosBladmossenzzzGE
3292 Cynodontium polycarpon var. polycarpon  Bladmossenzzz 
3293 Cynodontium polycarpon var. strumiferum  Bladmossenzzz 
2661 Dialytrichia Riviermos (G)Bladmossenzz 
2662 Dialytrichia mucronata RiviermosBladmossenzzTNB
3543 Dialytrichia mucronata var. fragilifolia  Bladmossenzz 
3542 Dialytrichia mucronata var. mucronata  Bladmossenzzz 
2663 Dichodontium Beeksterretje (G)Bladmossenzzz 
2664 Dichodontium pellucidum Gewoon beeksterretjeBladmossenzzzGE
2665 Dicranella Pluisjesmos (G)Bladmossena 
2666 Dicranella cerviculata KroppluisjesmosBladmossenzKW
2527 Dicranella crispa Gekroesd greppelmosBladmossen0 
2667 Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmosBladmossenaTNB
3539 Dicranella howei KalkgreppelmosBladmossenzzGE
3560 Dicranella palustris BrongreppelmosBladmossenzzz 
2524 Dicranella rufescens LeemgreppelmosBladmossenzzTNB
2525 Dicranella schreberiana Hakig greppelmosBladmossenaTNB
3263 Dicranella schreberiana var. robusta  Bladmossenzzz 
3262 Dicranella schreberiana var. schreberiana  Bladmossenz 
2526 Dicranella staphylina KnolletjesgreppelmosBladmossenaTNB
3107 Dicranella subulata BergpluisjesmosBladmossenzzz 
2528 Dicranella varia KleigreppelmosBladmossenaTNB
3217 Dicranodontium Priembladmos (G)Bladmossenzzz 
3208 Dicranodontium denudatum PriembladmosBladmossenzzzGE
2668 Dicranoweisia Sikkelsterretje (G)Bladmossena 
2669 Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretjeBladmossenaTNB
2671 Dicranum Gaffeltandmos (G)Bladmossena 
2672 Dicranum bergeri VeengaffeltandmosBladmossen0VN
2673 Dicranum bonjeanii MoerasgaffeltandmosBladmossenzzBE
2674 Dicranum flagellare StobbegaffeltandmosBladmossenzzzTNB
2675 Dicranum fuscescens EikengaffeltandmosBladmossenzzzTNB
2676 Dicranum majus Groot gaffeltandmosBladmossenzzTNB
2677 Dicranum montanum Bossig gaffeltandmosBladmossenaTNB
2678 Dicranum polysetum Gerimpeld gaffeltandmosBladmossenzKW
2679 Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmosBladmossenaTNB
2681 Dicranum scoparium var. alpestre  Bladmossena 
2680 Dicranum scoparium var. curvulum  Bladmossena 
2682 Dicranum scoparium var. scoparium  Bladmossenzzz 
2683 Dicranum spurium Gekroesd gaffeltandmosBladmossenzzzBE
2684 Dicranum tauricum Bros gaffeltandmosBladmossenzTNB
2685 Didymodon Dubbeltandmos (G)Bladmossena 
2546 Didymodon acutus Spits dubbeltandmosBladmossenzzzGE
3534 Didymodon cordatus RotsdubbeltandmosBladmossenzzzOV
2551 Didymodon fallax KleidubbeltandmosBladmossenaTNB
3614 Didymodon fallax var. brevifolius  Bladmossenzzz 
3615 Didymodon fallax var. fallax  Bladmossenzzz 
2553 Didymodon ferrugineus Hakig dubbeltandmosBladmossenzzzOV
3703 Didymodon glaucus Blauwgroen dubbeltandmosBladmossenzzz 
3702 Didymodon icmadophilus  Bladmossenzzz 
2688 Didymodon luridus Breed dubbeltandmosBladmossenaTNB
3250 Didymodon nicholsonii RivierdubbeltandmosBladmossenzzTNB
2686 Didymodon rigidulus BroeddubbeltandmosBladmossenaTNB
3553 Didymodon sicculus ZondubbeltandmosBladmossenzz 
2855 Didymodon sinuosus Bros dubbeltandmosBladmossenzTNB
3616 Didymodon spadiceus BeekdubbeltandmosBladmossenzzz 
3727 Didymodon tomaculosus WorstdubbeltandmosBladmossenzzz 
2687 Didymodon tophaceus Stomp dubbeltandmosBladmossenaTNB
3723 Didymodon tophaceus subsp. erosus VestingdubbeltandmosBladmossenzzz 
3676 Didymodon tophaceus subsp. tophaceus TurfdubbeltandmosBladmossenzz 
3554 Didymodon umbrosus SchaduwdubbeltandmosBladmossenzzz 
2556 Didymodon vinealis MuurdubbeltandmosBladmossenaTNB
2550 Didymodon vinealis var. flaccidus  Bladmossenz 
3588 Didymodon vinealis var. vinealis  Bladmossenzzz 
3617 Diobelonella Greppelmos (G)Bladmossen  
2689 Diphyscium Dwergmos (G)Bladmossenzzz 
2690 Diphyscium foliosum DwergmosBladmossenzzzBE
3348 Diplophyllum Zaagmos (G)Levermossenz 
3349 Diplophyllum albicans NerflevermosLevermossenzKW
3350 Diplophyllum obtusifolium Stomp zaagmosLevermossenzzBE
2691 Distichium Visgraatjesmos (G)Bladmossenzzz 
3218 Distichium capillaceum Recht visgraatjesmosBladmossenzzzGE
2692 Distichium inclinatum Krom visgraatjesmosBladmossenzzzGE
2693 Ditrichum Smaltandmos (G)Bladmossena 
2694 Ditrichum cylindricum Hakig smaltandmosBladmossenaTNB
2695 Ditrichum flexicaule KalksmaltandmosBladmossenzzBE
3565 Ditrichum flexicaule var. flexicaule  Bladmossenzzz 
3566 Ditrichum flexicaule var. sterile  Bladmossenzzz 
2696 Ditrichum heteromallum Gebogen smaltandmosBladmossenzzTNB
2697 Ditrichum lineare Kort smaltandmosBladmossenzzTNB
2698 Ditrichum pallidum Geel smaltandmosBladmossenzzzGE
2699 Ditrichum pusillum Klein smaltandmosBladmossenzzTNB
2700 Drepanocladus Sikkelmos p.p. (G)Bladmossena 
2701 Drepanocladus aduncus MoerassikkelmosBladmossenaTNB
2702 Drepanocladus aduncus var. aduncus Echt haakzompmosBladmossenzz 
2703 Drepanocladus aduncus var. polycarpus  Bladmossenzz 
3666 Drepanocladus fallaciosus Klein goudzompmosBladmossenzzz 
3660 Drepanocladus fluitans var. jeanbernatii VeensikkelmosBladmossenzzz 
3622 Drepanocladus kneiffii Krom zompmosBladmossenz 
2628 Drepanocladus polygamus GoudsikkelmosBladmossenzKW
3667 Drepanocladus polygamus var. polygamus Groot goudzompmosBladmossenzzz 
2709 Drepanocladus sendtneri Gekruld sikkelmosBladmossenzzzBE
3620 Drepanocladus simplicissimus Zacht zompmosBladmossenzz(TNB)
3624 Drepanocladus sordidus SikkelzompmosBladmossenzzz 
2711 Encalypta Klokhoedje (G)Bladmossenzz 
2712 Encalypta streptocarpa Groot klokhoedjeBladmossenzzKW
2713 Encalypta vulgaris Klein klokhoedjeBladmossenzzzGE
3625 Endogemma Oortjesmos (G)Levermossen  
2714 Entodon Cilindermos (G)Bladmossenzzz 
2715 Entodon concinnus CilindermosBladmossenzzzGE
2716 Entosthodon Lentemos (G)Bladmossenzzz 
2717 Entosthodon fascicularis KleilentemosBladmossenzzzBE
2718 Entosthodon obtusus HeidelentemosBladmossen0VN
2719 Ephemerum Eendagsmos (G)Bladmossenz 
2720 Ephemerum cohaerens Recht eendagsmosBladmossenzzzGE
2722 Ephemerum recurvifolium KalkeendagsmosBladmossenzzGE
3550 Ephemerum rutheanum OevereendagsmosBladmossenzzzGE
3113 Ephemerum serratum Ongenerfd eendagsmosBladmossenzzTNB
2721 Ephemerum serratum var. minutissimum  Bladmossenzz 
2723 Ephemerum serratum var. serratum  Bladmossenzz 
3679 Ephemerum sessile Zittend eendagsmosBladmossenzzz 
3591 Ephemerum spinulosum Stekelig eendagsmosBladmossenzzz 
2724 Eucladium Tufmos (G)Bladmossenzzz 
2725 Eucladium verticillatum TufmosBladmossenzzzGE
2726 Eurhynchium Snavelmos p.p. (G)Bladmossena 
2727 Eurhynchium angustirete Grof snavelmosBladmossenzzzGE
2733 Eurhynchium striatum Geplooid snavelmosBladmossenaTNB
3733 Fabronia Stekelbladmos (G)Bladmossenzzz 
3734 Fabronia pusilla StekelbladmosBladmossenzzz 
2734 Fissidens Vedermos (G)Bladmossena 
2735 Fissidens adianthoides Groot vedermosBladmossenzKW
2736 Fissidens arnoldii Klein riviervedermosBladmossenzzzGE
3567 Fissidens bambergeri Zwakgezoomd vedermosBladmossenzzz 
2737 Fissidens bryoides Gezoomd vedermosBladmossenaTNB
2739 Fissidens crassipes Gewoon riviervedermosBladmossenzzTNB
3184 Fissidens dubius KalkvedermosBladmossenzzTNB
2740 Fissidens dubius var. dubius  Bladmossenzzz 
2741 Fissidens dubius var. mucronatus  Bladmossenzz 
2742 Fissidens exilis DwergvedermosBladmossenzzTNB
2748 Fissidens gracilifolius SteenvedermosBladmossenzzTNB
2738 Fissidens gymnandrus VloedvedermosBladmossenzzTNB
2743 Fissidens incurvus Gekromd vedermosBladmossenzTNB
2744 Fissidens osmundoides VarenvedermosBladmossenzzzVN
3537 Fissidens pusillus Klein beekvedermosBladmossenzzzGE
2745 Fissidens rufulus Slank riviervedermosBladmossen0OV
2746 Fissidens taxifolius KleivedermosBladmossenaTNB
2747 Fissidens viridulus Klein gezoomd vedermosBladmossenzzGE
3627 Flexitrichum Draaispitsmos (G)Bladmossen  
2749 Fontinalis Bronmos (G)Bladmossenz 
2750 Fontinalis antipyretica Gewoon bronmosBladmossenzTNB
3117 Fontinalis antipyretica var. gigantea  Bladmossenzzz 
3352 Fossombronia Goudkorrelmos (G)Levermossena 
3524 Fossombronia fimbriata FranjegoudkorrelmosLevermossenzzzGE
3354 Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmosLevermossenzTNB
3355 Fossombronia incurva KropgoudkorrelmosLevermossenzzTNB
3356 Fossombronia pusilla Klein goudkorrelmosLevermossenzzzGE
3357 Fossombronia wondraczekii Gestekeld goudkorrelmosLevermossenzzTNB
3358 Frullania Roestmos (G)Levermossena 
3359 Frullania dilatata HelmroestmosLevermossenaTNB
3508 Frullania fragilifolia Bros roestmosLevermossen0OV
3360 Frullania tamarisci FlesjesroestmosLevermossenzzzBE
2752 Funaria Krulmos (G)Bladmossena 
2753 Funaria hygrometrica Gewoon krulmosBladmossenaTNB
3294 Funaria pulchella Gaaf krulmosBladmossenzzzOV
2754 Grimmia Muisjesmos (G)Bladmossena 
3219 Grimmia anodon Tandloos muisjesmosBladmossenzzzGE
3190 Grimmia arenaria Gekromd muisjesmosBladmossen0 
2755 Grimmia crinita KrijtmuisjesmosBladmossen0OV
3716 Grimmia dissimulata Verborgen muisjesmosBladmossenzzz 
2758 Grimmia hartmanii TrosmuisjesmosBladmossenzzzOV
3220 Grimmia laevigata Dikbladig muisjesmosBladmossenzzzGE
3561 Grimmia lisae BeekmuisjesmosBladmossenzzz 
3735 Grimmia longirostris Gevouwen muisjesmosBladmossenzzz 
3251 Grimmia montana BergmuisjesmosBladmossenzzzOV
3538 Grimmia muehlenbeckii Kantig muisjesmosBladmossenzzz 
2760 Grimmia orbicularis Bolrond muisjesmosBladmossenzzzGE
3246 Grimmia ovalis Gezoomd muisjesmosBladmossenzzzGE
3719 Grimmia plagiopoda VogelrotsmuisjesmosBladmossenzzz 
2759 Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmosBladmossenaTNB
2756 Grimmia ramondii Gekield muisjesmosBladmossen0OV
3247 Grimmia tergestina KalkmuisjesmosBladmossenzzzOV
2761 Grimmia trichophylla HunebedmuisjesmosBladmossenzzKW
3363 Gymnocolea Broedkelkje (G)Levermossenz 
3364 Gymnocolea inflata BroedkelkjeLevermossenzKW
3568 Gymnostomum Kalkmos (G)Bladmossenzzz 
3669 Gymnostomum aeruginosum Groot kalkmosBladmossenzzz 
3569 Gymnostomum calcareum Klein kalkmosBladmossenzzz 
2762 Gyroweisia Voegenmos (G)Bladmossenzz 
2763 Gyroweisia tenuis VoegenmosBladmossenzzTNB
2764 Habrodon Duizendpootmos (G)Bladmossenzzz 
2765 Habrodon perpusillus DuizendpootmosBladmossenzzzGE
3266 Hamatocaulis Schorpioenmos p.p. (G)Bladmossenzzz 
2710 Hamatocaulis vernicosus Geel schorpioenmosBladmossenzzzBE
3365 Haplomitrium Mijtermos (G)Levermossen  
3366 Haplomitrium hookeri MijtermosLevermossenzzzGE
2766 Hedwigia Granietmos (G)Bladmossenzz 
3252 Hedwigia ciliata Recht granietmosBladmossenzzGE
2767 Hedwigia ciliata / stellata GranietmosBladmossenzz 
3570 Hedwigia ciliata var. ciliata  Bladmossenzzz 
3571 Hedwigia ciliata var. leucophaea  Bladmossenzzz 
3253 Hedwigia stellata StergranietmosBladmossenzzzEB
2768 Helodium Schansmos (G)Bladmossen  
2769 Helodium blandowii SchansmosBladmossen0OV
3267 Hennediella Ziltmos (G)Bladmossenzz 
2932 Hennediella heimii ZiltmosBladmossenzzKW
2770 Herzogiella Pronkmos p.p. (G)Bladmossena 
2771 Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmosBladmossenaTNB
3221 Herzogiella striatella Klein pronkmosBladmossen0OV
2772 Homalia Spatelmos (G)Bladmossenz 
2773 Homalia trichomanoides SpatelmosBladmossenzTNB
2774 Homalothecium Zijdemos (G)Bladmossena 
2775 Homalothecium lutescens SmaragdmosBladmossenzKW
2776 Homalothecium sericeum Gewoon zijdemosBladmossenaTNB
3120 Homomallium Pluchemos (G)Bladmossen  
3121 Homomallium incurvatum PluchemosBladmossen0 
2777 Hookeria Glansmos (G)Bladmossenzzz 
2778 Hookeria lucens GlansmosBladmossenzzzEB
2779 Hygrohypnum Spatwatermos (G)Bladmossenz 
2780 Hygrohypnum luridum Gewoon spatwatermosBladmossenzTNB
3628 Hylocomiadelphus Pluimstaartmos (G)Bladmossen  
2781 Hylocomium Etagemos (G)Bladmossenz 
2783 Hylocomium splendens Glanzend etagemosBladmossenzTNB
3529 Hymenoloma Steensikkelsterretje (G)Bladmossen  
2670 Hymenoloma crispulum SteensikkelsterretjeBladmossen0OV
3680 Hymenostylium Kalkmos (G)Bladmossen  
3681 Hymenostylium recurvirostrum SnavelkalkmosBladmossenzzz 
2786 Hypnum Klauwtjesmos (G)Bladmossena 
3286 Hypnum andoi BosklauwtjesmosBladmossenaTNB
3287 Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmosBladmossenaTNB
2788 Hypnum cupressiforme / H. andoi Gewoon klauwtjesmosBladmossena 
3589 Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Echt klauwtjesmosBladmossena 
2789 Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, excl. lacun., resup  Bladmossenaaa 
2790 Hypnum cupressiforme var. filiforme  Bladmossen  
3585 Hypnum cupressiforme var. heseleri  Bladmossenzzz 
2793 Hypnum cupressiforme var. lacunosum Groot klauwtjesmosBladmossenz 
2795 Hypnum cupressiforme var. resupinatum ZijdeklauwtjesmosBladmossen  
3127 Hypnum cupressiforme var. tectorum DakklauwtjesmosBladmossen  
2791 Hypnum imponens GoudklauwtjesmosBladmossenzzzEB
2792 Hypnum jutlandicum HeideklauwtjesmosBladmossenaTNB
3222 Hypnum pallescens Klein klauwtjesmosBladmossenzzzGE
3536 Hypnum pratense WeideklauwtjesmosBladmossenzzzOV
3713 Hypopterygium Waaiermos (G)Bladmossen  
3714 Hypopterygium tamarisci WaaiermosBladmossenzzzE
2798 Isothecium Palmpjesmos (G)Bladmossena 
2800 Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmosBladmossenzTNB
2799 Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmosBladmossenaTNB
3369 Jungermannia Oortjesmos (G)Levermossenz 
3741 Jungermannia atrovirens BeekoortjesmosLevermossenzzz 
3370 Jungermannia caespiticia Klein oortjesmosLevermossenzzzBE
3371 Jungermannia gracillima LichtrandmosLevermossenzTNB
3372 Jungermannia hyalina Rood oortjesmosLevermossenzzzGE
3530 Kindbergia Fijn laddermos (G)Bladmossena 
2729 Kindbergia praelonga Fijn laddermosBladmossenaTNB
3373 Kurzia Spinragmos (G)Levermossenzz 
3374 Kurzia pauciflora Gewoon spinragmosLevermossenzzTNB
3375 Kurzia sylvatica BosspinragmosLevermossenzzzEB
3376 Leiocolea Gladkelkje (G)Levermossenzz 
3377 Leiocolea badensis Bol gladkelkjeLevermossenzzGE
3378 Leiocolea bantriensis Klein gladkelkjeLevermossenzzzGE
3379 Lejeunea Tuitmos p.p. (G)Levermossenzzz 
3380 Lejeunea cavifolia Gewoon tuitmosLevermossenzzzVN
3590 Lejeunea lamacerina Gevleugeld tuitmosLevermossenzzz 
3381 Lepidozia Neptunusmos (G)Levermossenz 
3382 Lepidozia reptans NeptunusmosLevermossenzTNB
3223 Leptobarbula Steentjesmos (G)Bladmossenz 
3224 Leptobarbula berica SteentjesmosBladmossenzTNB
2801 Leptobryum Slankmos (G)Bladmossena 
2802 Leptobryum pyriforme SlankmosBladmossenaTNB
3128 Leptodictyum Beekmos (G)Bladmossena 
2512 Leptodictyum riparium BeekmosBladmossenaTNB
3629 Leptodictyum riparium var. abbreviatum Klein beekmosBladmossenzz 
3630 Leptodictyum riparium var. riparium Groot beekmosBladmossenzz 
2803 Leptodon Slakkenhuismos (G)Bladmossenzzz 
2804 Leptodon smithii SlakkenhuismosBladmossenzzzGE
2805 Leptodontium Dakmos (G)Bladmossenzzz 
2806 Leptodontium flexifolium RietdakmosBladmossenzzzGE
3254 Leptodontium gemmascens StrodakmosBladmossenzzzGE
2807 Leskea Uiterwaardmos (G)Bladmossena 
2808 Leskea polycarpa UiterwaardmosBladmossenaTNB
2809 Leucobryum Kussentjesmos (G)Bladmossena 
3750 Leucobryum albidum Fijn kussentjesmosBladmossenzzz 
2810 Leucobryum glaucum KussentjesmosBladmossenaTNB
3756 Leucobryum glaucum s.s. Grof kussentjesmosBladmossena 
2811 Leucodon Eekhoorntjesmos (G)Bladmossenzz 
2812 Leucodon sciuroides EekhoorntjesmosBladmossenzzKW
3631 Lewinskya Haarmuts (G)Bladmossenzzz 
3123 Loeskeobryum Etagemos (G)Bladmossenzzz 
2782 Loeskeobryum brevirostre Grof etagemosBladmossenzzzTNB
3383 Lophocolea Kantmos (G)Levermossena 
3384 Lophocolea bidentata Gewoon kantmosLevermossenaTNB
3385 Lophocolea bidentata var. bidentata Klein puntkantmosLevermossenzzz 
3386 Lophocolea bidentata var. rivularis Groot puntkantmosLevermossenzzz 
3743 Lophocolea bispinosa Gebogen kantmosLevermossenzzz 
3387 Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmosLevermossenaTNB
3388 Lophocolea minor Klein kantmosLevermossenzzzBE
3519 Lophocolea semiteres Gaaf kantmosLevermossenaE
3389 Lophozia Trapmos (G)Levermossenz 
3368 Lophozia bicrenata CederhoutmosLevermossenzzBE
3390 Lophozia capitata Violet trapmosLevermossenzzTNB
3391 Lophozia excisa DuintrapmosLevermossenzzTNB
3516 Lophozia grandiretis Grootcellig trapmosLevermossen0VN
3393 Lophozia incisa Getand trapmosLevermossen0VN
3395 Lophozia perssonii KalktrapmosLevermossenzzzGE
3396 Lophozia ventricosa Gewoon trapmosLevermossenzKW
3399 Lophozia ventricosa var. silvicola  Levermossen  
3397 Lophozia ventricosa var. ventricosa  Levermossenzzz 
3555 Lophozia wenzelii AlpentrapmosLevermossenzzz 
3400 Lunularia Halvemaantjesmos (G)Levermossena 
3401 Lunularia cruciata HalvemaantjesmosLevermossenaTNB
3402 Marchantia Parapluutjesmos (G)Levermossena 
3403 Marchantia polymorpha ParapluutjesmosLevermossenaTNB
3586 Marchantia polymorpha subsp. polymorpha BeemdparapluutjesmosLevermossenzz(TNB)
3587 Marchantia polymorpha subsp. ruderalis StraatparapluutjesmosLevermossenz(TNB)
3404 Marsupella Vetkelkje (G)Levermossenzzz 
3405 Marsupella emarginata Gewoon vetkelkjeLevermossenzzzEB
3406 Marsupella funckii Tenger vetkelkjeLevermossenzzzEB
2813 Meesia Langsteelmos (G)Bladmossen  
2814 Meesia triquetra VeenlangsteelmosBladmossen0 
2815 Meesia uliginosa DuinlangsteelmosBladmossen0 
3407 Metzgeria Boomvorkje (G)Levermossena 
3408 Metzgeria conjugata Breed boomvorkjeLevermossen0 
3409 Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkjeLevermossenaTNB
3410 Metzgeria furcata Bleek boomvorkjeLevermossenaTNB
3509 Metzgeria temperata Ruig boomvorkjeLevermossenzzGE
3268 Microbryum Wintermos (G)Bladmossenz 
2860 Microbryum curvicolle Gebogen wintermosBladmossenzzzBE
3152 Microbryum davallianum Gewoon wintermosBladmossenzTNB
2930 Microbryum davallianum var. conicum  Bladmossenz 
2931 Microbryum davallianum var. davallianum  Bladmossenzz 
2862 Microbryum floerkeanum KnopwintermosBladmossenzzzGE
3156 Microbryum muticum RandwintermosBladmossenzzz 
3230 Microbryum rectum Klein wintermosBladmossen0OV
2934 Microbryum starckeanum Wrattig wintermosBladmossen0 
3633 Microeurhynchium Snavelmos (G)Bladmossen  
3412 Microlejeunea Tuitmos p.p. (G)Levermossenzzz 
3413 Microlejeunea ulicina Klein tuitmosLevermossenzzzEB
3243 Micromitrium Speldenknopmos (G)Bladmossenzzz 
3244 Micromitrium tenerum SpeldenknopmosBladmossenzzzGE
2819 Mnium Sterrenmos (G)Bladmossena 
2820 Mnium hornum Gewoon sterrenmosBladmossenaTNB
2821 Mnium marginatum Rood sterrenmosBladmossenzzBE
2822 Mnium marginatum var. dioicum  Bladmossen  
2823 Mnium marginatum var. marginatum  Bladmossen  
2824 Mnium stellare Ongezoomd sterrenmosBladmossenzzzBE
3414 Moerckia Kraalmos (G)Levermossen  
3415 Moerckia hibernica KraalmosLevermossen0VN
3416 Mylia Kelkjesmos (G)Levermossenzzz 
3417 Mylia anomala HoogveenlevermosLevermossenzzzEB
2825 Myrinia Schubmos (G)Bladmossenzzz 
2826 Myrinia pulvinata SchubmosBladmossenzzzGE
3418 Nardia Vleugelmos (G)Levermossenzz 
3419 Nardia geoscyphus Klein vleugelmosLevermossenzzzBE
3514 Nardia insecta Gedeeld vleugelmosLevermossen0OV
3420 Nardia scalaris Echt vleugelmosLevermossenzzBE
2827 Neckera Kringmos (G)Bladmossenz 
2828 Neckera complanata Glad kringmosBladmossenzTNB
2829 Neckera crispa Groot kringmosBladmossenzzGE
2830 Neckera pumila Klein kringmosBladmossenzzKW
3421 Nowellia Krulbladmos (G)Levermossenz 
3422 Nowellia curvifolia KrulbladmosLevermossenzTNB
3634 Nyholmiella Haarmuts (G)Bladmossen  
2831 Octodiceras Watervedermos (G)Bladmossenzz 
2832 Octodiceras fontanum WatervedermosBladmossenzzTNB
3423 Odontoschisma Dubbeltjesmos (G)Levermossenz 
3424 Odontoschisma denudatum ZanddubbeltjesmosLevermossenzzzEB
3425 Odontoschisma sphagni VeendubbeltjesmosLevermossenzKW
2833 Oligotrichum Noors mos (G)Bladmossenzz 
2834 Oligotrichum hercynicum Noors mosBladmossenzzTNB
2835 Orthodontium Geelsteeltje (G)Bladmossena 
2836 Orthodontium lineare GeelsteeltjeBladmossenaE
2837 Orthotrichum Haarmuts (G)Bladmossena 
3276 Orthotrichum acuminatum Gesloten haarmutsBladmossenzzGE
2838 Orthotrichum affine Gewone haarmutsBladmossenaTNB
3684 Orthotrichum affine subsp. affine BoshaarmutsBladmossenzz 
2844 Orthotrichum affine subsp. fastigiatum LaanhaarmutsBladmossenzz 
3277 Orthotrichum alpestre BerghaarmutsBladmossen0OV
2839 Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmutsBladmossenaTNB
3556 Orthotrichum comosum KuifhaarmutsBladmossenzzz 
3255 Orthotrichum consimile VlierhaarmutsBladmossenzzzGE
2840 Orthotrichum cupulatum BekerhaarmutsBladmossenzTNB
2841 Orthotrichum cupulatum var. cupulatum  Bladmossenzzz 
2842 Orthotrichum cupulatum var. riparium  Bladmossenzzz 
3725 Orthotrichum dentatum Getande dwerghaarmutsBladmossenzzz 
2843 Orthotrichum diaphanum Grijze haarmutsBladmossenaTNB
3278 Orthotrichum hispanicum Gele haarmutsBladmossenzzzOV
2845 Orthotrichum lyellii BroedhaarmutsBladmossenaTNB
2846 Orthotrichum obtusifolium Stompe haarmutsBladmossenzzTNB
3279 Orthotrichum pallens Kale haarmutsBladmossenzzTNB
3261 Orthotrichum patens Ronde haarmutsBladmossenzzTNB
3724 Orthotrichum philibertii Spitse dwerghaarmutsBladmossenzzz 
2847 Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmutsBladmossenaTNB
3132 Orthotrichum pumilum DwerghaarmutsBladmossenzzTNB
3572 Orthotrichum pumilum var. pumilum  Bladmossenzzz 
3573 Orthotrichum pumilum var. schimperi  Bladmossenzz 
3280 Orthotrichum rivulare BeekhaarmutsBladmossenzzzOV
3248 Orthotrichum rogeri TonghaarmutsBladmossenzzzGE
3225 Orthotrichum rupestre SterretjeshaarmutsBladmossenzzGE
3281 Orthotrichum scanicum Getande haarmutsBladmossenzzzGE
3282 Orthotrichum shawii Gapende haarmutsBladmossenzzzOV
2849 Orthotrichum speciosum Ruige haarmutsBladmossenzTNB
3574 Orthotrichum speciosum var. brevisetum  Bladmossenzzz 
3575 Orthotrichum speciosum var. speciosum  Bladmossenzzz 
2850 Orthotrichum sprucei MaashaarmutsBladmossen0OV
2851 Orthotrichum stramineum Bonte haarmutsBladmossenaTNB
2852 Orthotrichum striatum Gladde haarmutsBladmossenaTNB
2853 Orthotrichum tenellum Slanke haarmutsBladmossenaTNB
3135 Oxyrrhynchium Snavelmos (G)Bladmossena 
2728 Oxyrrhynchium hians KleisnavelmosBladmossenaTNB
2730 Oxyrrhynchium pumilum Klein snavelmosBladmossenzTNB
2731 Oxyrrhynchium schleicheri KalksnavelmosBladmossenzzzBE
2732 Oxyrrhynchium speciosum MoerassnavelmosBladmossenaTNB
3427 Pallavicinia Elzenmos (G)Levermossenz 
3428 Pallavicinia lyellii ElzenmosLevermossenzKW
2857 Paludella Harlekijnmos (G)Bladmossen  
2858 Paludella squarrosa HarlekijnmosBladmossen0 
3269 Palustriella Diknerfmos p.p. (G)Bladmossenzzz 
2655 Palustriella commutata Geveerd diknerfmosBladmossenzzzKW
3270 Paraleucobryum Bezemmos (G)Bladmossen  
3256 Paraleucobryum longifolium BezemmosBladmossen0 
3429 Pellia Plakkaatmos (G)Levermossena 
3430 Pellia endiviifolia Gekroesd plakkaatmosLevermossenaTNB
3431 Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmosLevermossenaTNB
3432 Pellia neesiana MoerasplakkaatmosLevermossenzzTNB
3433 Phaeoceros Hauwmos p.p. (G)Hauwmossenzz 
3436 Phaeoceros carolinianus Geel hauwmosHauwmossenzzTNB
2859 Phascum Knopmos (G)Bladmossena 
2861 Phascum cuspidatum Gewoon knopmosBladmossenaTNB
3576 Phascum cuspidatum var. cuspidatum  Bladmossenzz 
3577 Phascum cuspidatum var. papillosum  Bladmossenzzz 
3138 Phascum cuspidatum var. piliferum  Bladmossenzzz 
2863 Philonotis Staartjesmos (G)Bladmossena 
2864 Philonotis arnellii Slank staartjesmosBladmossenzzzGE
3139 Philonotis calcarea Groot staartjesmosBladmossenzzzGE
2866 Philonotis fontana BeekstaartjesmosBladmossenaTNB
2865 Philonotis fontana var. caespitosa Klein staartjesmosBladmossenzz 
3295 Philonotis fontana var. fontana  Bladmossenz 
2867 Philonotis marchica KraggestaartjesmosBladmossenzzzGE
3226 Philonotis seriata Kantig staartjesmosBladmossenzzzOV
2868 Physcomitrella Slibmos (G)Bladmossenzz 
2869 Physcomitrella patens SlibmosBladmossenzzTNB
3599 Physcomitrella patens x Funaria hygrometrica Slibmos x Gewoon krulmosBladmossenzzz 
2870 Physcomitrium Knikkertjesmos (G)Bladmossena 
2871 Physcomitrium eurystomum Eirond knikkertjesmosBladmossenzzzGE
2872 Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmosBladmossenaTNB
2873 Physcomitrium sphaericum Bol knikkertjesmosBladmossenzzzOV
3437 Plagiochila Varentjesmos (G)Levermossenzzz 
3438 Plagiochila asplenioides Groot varentjesmosLevermossenzzzBE
3439 Plagiochila porelloides Klein varentjesmosLevermossenzzzBE
2874 Plagiomnium Boogsterrenmos (G)Bladmossena 
3142 Plagiomnium affine Rond boogsterrenmosBladmossenaTNB
2876 Plagiomnium cuspidatum Spits boogsterrenmosBladmossenzTNB
2877 Plagiomnium elatum Geel boogsterrenmosBladmossenzzKW
3143 Plagiomnium ellipticum Stomp boogsterrenmosBladmossenzTNB
3227 Plagiomnium medium BergboogsterrenmosBladmossenzzzGE
2878 Plagiomnium rostratum Gesnaveld boogsterrenmosBladmossenzzTNB
2879 Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterrenmosBladmossenaTNB
3144 Plagiopus Driekantmos (G)Bladmossen  
3145 Plagiopus oederianus DriekantmosBladmossen  
2880 Plagiothecium Platmos (G)Bladmossena 
2881 Plagiothecium cavifolium LössplatmosBladmossenzzzBE
2883 Plagiothecium denticulatum Glanzend platmosBladmossenaTNB
2884 Plagiothecium denticulatum var. denticulatum  Bladmossenz 
2890 Plagiothecium denticulatum var. undulatum  Bladmossenzz 
3257 Plagiothecium laetum Krom platmosBladmossenaTNB
2882 Plagiothecium laetum var. curvifolium Geklauwd platmosBladmossenzz 
2886 Plagiothecium laetum var. laetum Klein platmosBladmossenzz 
2887 Plagiothecium latebricola DwergplatmosBladmossenzzTNB
2888 Plagiothecium nemorale Groot platmosBladmossenaTNB
2891 Plagiothecium succulentum  Bladmossen  
2892 Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmosBladmossenaTNB
2893 Plasteurhynchium Geplooid palmpjesmos (G)Bladmossenzzz 
2894 Plasteurhynchium striatulum Geplooid palmpjesmosBladmossenzzzGE
2897 Platygyrium Kwastjesmos (G)Bladmossenz 
2898 Platygyrium repens KwastjesmosBladmossenzTNB
3637 Plenogemma Kroesmos (G)Bladmossenzzz 
2901 Pleuridium Kortsteeltje p.p. (G)Bladmossenz 
2902 Pleuridium acuminatum Klein kortsteeltjeBladmossenzzTNB
3147 Pleuridium palustre VeenkortsteeltjeBladmossenzzzVN
2903 Pleuridium subulatum Groot kortsteeltjeBladmossenzTNB
2904 Pleurochaete Kronkelbladmos p.p. (G)Bladmossenzz 
2905 Pleurochaete squarrosa Hakig kronkelbladmosBladmossenzzGE
2906 Pleurozium Bronsmos (G)Bladmossena 
2907 Pleurozium schreberi BronsmosBladmossenaTNB
2908 Pogonatum Viltmuts (G)Bladmossena 
2909 Pogonatum aloides Gewone viltmutsBladmossenzTNB
2910 Pogonatum nanum Kleine viltmutsBladmossenzzTNB
2911 Pogonatum urnigerum Grote viltmutsBladmossenzTNB
2912 Pohlia Peermos (G)Bladmossena 
3228 Pohlia andalusica Glanzend broedpeermosBladmossenzzzGE
3229 Pohlia annotina Gewoon broedpeermosBladmossenzTNB
2913 Pohlia bulbifera BolletjespeermosBladmossenzTNB
2914 Pohlia camptotrachela KorreltjespeermosBladmossenzTNB
2915 Pohlia cruda Glanzend peermosBladmossenzzz 
2916 Pohlia elongata Lang peermosBladmossen0VN
2919 Pohlia flexuosa DraadjespeermosBladmossenzzzTNB
2917 Pohlia lescuriana RoodknolpeermosBladmossenzzTNB
2918 Pohlia lutescens GeelknolpeermosBladmossenzzTNB
2817 Pohlia melanodon KleipeermosBladmossenaTNB
2920 Pohlia nutans Gewoon peermosBladmossenaTNB
2818 Pohlia wahlenbergii Bleek peermosBladmossenzTNB
3638 Polytrichastrum Haarmos (G)Bladmossenzzz 
2921 Polytrichum Haarmos (G)Bladmossena 
3212 Polytrichum alpinum BerghaarmosBladmossenzzzOV
2923 Polytrichum commune Gewoon haarmosBladmossenaTNB
3149 Polytrichum commune var. commune  Bladmossena 
3150 Polytrichum commune var. perigoniale  Bladmossena 
2924 Polytrichum formosum Fraai haarmosBladmossenaTNB
3151 Polytrichum juniperinum ZandhaarmosBladmossenaTNB
2922 Polytrichum juniperinum var. affine VeenhaarmosBladmossenzz 
2925 Polytrichum juniperinum var. juniperinum Echt zandhaarmosBladmossena 
2926 Polytrichum longisetum Gerand haarmosBladmossenaTNB
2927 Polytrichum piliferum Ruig haarmosBladmossenaTNB
3441 Porella Pelsmos (G)Levermossenz 
3442 Porella arboris-vitae Getand pelsmosLevermossen0 
3549 Porella cordaeana BeekpelsmosLevermossenzzzOV
3520 Porella pinnata Smal pelsmosLevermossen0OV
3444 Porella platyphylla Gewoon pelsmosLevermossenzTNB
3445 Preissia Vierkantsmos (G)Levermossenzz 
3446 Preissia quadrata VierkantsmosLevermossenzzKW
2937 Pseudephemerum Kortsteeltje p.p. (G)Bladmossenz 
2938 Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltjeBladmossenzTNB
2939 Pseudobryum Zwartsteelsterrenmos (G)Bladmossenzzz 
2940 Pseudobryum cinclidioides ZwartsteelsterrenmosBladmossenzzzBE
3271 Pseudocalliergon Wolfsklauwmos (G)Bladmossenzzz 
2706 Pseudocalliergon lycopodioides WolfsklauwmosBladmossenzzzBE
3535 Pseudocalliergon trifarium WormmosBladmossenzzzGE
3272 Pseudocrossidium Smaragdsteeltje p.p. (G)Bladmossena 
2552 Pseudocrossidium hornschuchianum Spits smaragdsteeltjeBladmossenaTNB
2554 Pseudocrossidium revolutum Opgerold smaragdsteeltjeBladmossenzzTNB
2941 Pseudoscleropodium Laddermos p.p. (G)Bladmossena 
2942 Pseudoscleropodium purum Groot laddermosBladmossenaTNB
2796 Pseudotaxiphyllum Pronkmos p.p. (G)Bladmossena 
2797 Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmosBladmossenaTNB
3231 Pterigynandrum Stekeltjesmos (G)Bladmossenzzz 
3232 Pterigynandrum filiforme StekeltjesmosBladmossenzzzGE
2943 Pterygoneurum Plaatjesmos (G)Bladmossenzzz 
2944 Pterygoneurum lamellatum Langstelig plaatjesmosBladmossen0 
2945 Pterygoneurum ovatum Kortstelig plaatjesmosBladmossenzzzGE
3447 Ptilidium Franjemos (G)Levermossenzz 
3448 Ptilidium ciliare HeidefranjemosLevermossenzzKW
3449 Ptilidium pulcherrimum BoomfranjemosLevermossenzzzBE
2946 Ptilium Struisveermos (G)Bladmossenzz 
2947 Ptilium crista-castrensis StruisveermosBladmossenzzTNB
2948 Ptychomitrium Plooimuts (G)Bladmossenzzz 
2949 Ptychomitrium polyphyllum PlooimutsBladmossenzzzGE
3609 Ptychostomum touwii Slank braamknikmosBladmossenzz 
3641 Pulvigera Haarmuts (G)Bladmossen  
2950 Pylaisia Boommos (G)Bladmossenz 
2951 Pylaisia polyantha BoommosBladmossenzTNB
2952 Racomitrium Bisschopsmuts (G)Bladmossenz 
2953 Racomitrium aciculare OeverbisschopsmutsBladmossenzzGE
2954 Racomitrium canescens Grijze bisschopsmutsBladmossenzBE
2955 Racomitrium canescens var. canescens ZandbisschopsmutsBladmossenzz 
2956 Racomitrium canescens var. ericoides Geveerde bisschopsmutsBladmossenzzz 
3233 Racomitrium canescens var. intermedium Hakige bisschopsmutsBladmossenzz 
2957 Racomitrium fasciculare Kale bisschopsmutsBladmossenzzzBE
2958 Racomitrium heterostichum HunebedbisschopsmutsBladmossenzzKW
3157 Racomitrium heterostichum var. alopecurum  Bladmossenzzz 
3296 Racomitrium heterostichum var. heterostichum  Bladmossenzz 
3159 Racomitrium heterostichum var. obtusum Stompe bisschopsmutsBladmossenzzz 
2959 Racomitrium lanuginosum Wollige bisschopsmutsBladmossenzzBE
3450 Radula Schijfjesmos (G)Levermossena 
3451 Radula complanata Gewoon schijfjesmosLevermossenaTNB
3452 Reboulia Schermlevermos (G)Levermossenzzz 
3453 Reboulia hemisphaerica SchermlevermosLevermossenzzzGE
2960 Rhizomnium Viltsterrenmos (G)Bladmossenz 
2961 Rhizomnium pseudopunctatum KwelviltsterrenmosBladmossenzzzBE
2962 Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmosBladmossenzTNB
2963 Rhodobryum Rozetmos (G)Bladmossenzz 
3551 Rhodobryum ontariense KalkrozetmosBladmossen0 
2964 Rhodobryum roseum RozetmosBladmossenzzBE
2965 Rhynchostegiella Snavelmos p.p. (G)Bladmossenzz 
2967 Rhynchostegiella curviseta DwergsnavelmosBladmossenzzzGE
2968 Rhynchostegiella tenella Slank snavelmosBladmossenzzTNB
3234 Rhynchostegiella teneriffae SpatsnavelmosBladmossenzzzGE
3752 Rhynchostegiella tubulosa Tenger snavelmosBladmossenzzz 
2969 Rhynchostegium Snavelmos p.p. (G)Bladmossena 
2970 Rhynchostegium confertum BoomsnavelmosBladmossenaTNB
2971 Rhynchostegium megapolitanum DuinsnavelmosBladmossenzTNB
2972 Rhynchostegium murale MuursnavelmosBladmossenaTNB
2900 Rhynchostegium riparioides WatervalmosBladmossenzTNB
2973 Rhynchostegium rotundifolium Rondbladig snavelmosBladmossenzzzGE
2974 Rhytidiadelphus Haakmos (G)Bladmossena 
2975 Rhytidiadelphus loreus RiempjesmosBladmossenaTNB
2976 Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmosBladmossenaTNB
3235 Rhytidiadelphus subpinnatus Geveerd haakmosBladmossen0OV
2977 Rhytidiadelphus triquetrus PluimstaartmosBladmossenaTNB
2978 Rhytidium Buizerdmos (G)Bladmossenzzz 
2979 Rhytidium rugosum BuizerdmosBladmossenzzzBE
3454 Riccardia Moerasvorkje (G)Levermossena 
3455 Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkjeLevermossenaTNB
3456 Riccardia incurvata Hol moerasvorkjeLevermossenzTNB
3457 Riccardia latifrons Breed moerasvorkjeLevermossenzzGE
3458 Riccardia multifida Gevind moerasvorkjeLevermossenzzzEB
3596 Riccardia palmata HandmoerasvorkjeLevermossenzzz 
3460 Riccia Landvorkje (G)Levermossena 
3461 Riccia beyrichiana Dik landvorkjeLevermossenzzTNB
3462 Riccia bifurca Gevoord landvorkjeLevermossenzzTNB
3463 Riccia canaliculata Smal watervorkjeLevermossenzzTNB
3464 Riccia cavernosa SponswatervorkjeLevermossenzTNB
3510 Riccia crozalsii Blauw landvorkjeLevermossen0OV
3712 Riccia crystallina WintersponsvorkjeLevermossenzzz 
3468 Riccia fluitans Gewoon watervorkjeLevermossenaTNB
3471 Riccia glauca Gewoon landvorkjeLevermossenzTNB
3643 Riccia glauca var. ciliaris  Levermossen  
3644 Riccia glauca var. glauca  Levermossen  
3472 Riccia huebeneriana Gedeeld watervorkjeLevermossenzzTNB
3473 Riccia rhenana  Levermossenzzz 
3474 Riccia sorocarpa Klein landvorkjeLevermossenzTNB
3475 Riccia subbifurca Violet landvorkjeLevermossenzzzTNB
3476 Riccia warnstorfii Smal landvorkjeLevermossenzzzVN
3645 Riccia warnstorfii var. commutata  Levermossen  
3646 Riccia warnstorfii var. warnstorfii  Levermossen  
3477 Ricciocarpos Kroosmos (G)Levermossenzz 
3478 Ricciocarpos natans KroosmosLevermossenzzTNB
3111 Sanionia Sikkelmos p.p. (G)Bladmossenzz 
3112 Sanionia uncinata Geplooid sikkelmosBladmossenzzTNB
3479 Scapania Schoffelmos (G)Levermossenzz 
3480 Scapania compacta Gedrongen schoffelmosLevermossenzzzEB
3481 Scapania curta Klein schoffelmosLevermossenzzzEB
3517 Scapania gracilis Gedoornd schoffelmosLevermossenzzzOV
3482 Scapania irrigua ZandschoffelmosLevermossenzzBE
3518 Scapania lingulata TongschoffelmosLevermossen0OV
3483 Scapania nemorea BosschoffelmosLevermossenzzBE
3762 Scapania paludicola KwelschoffelmosLevermossenzzz 
3484 Scapania undulata BeekschoffelmosLevermossenzzzBE
2980 Schistidium Achterlichtmos (G)Bladmossena 
3288 Schistidium apocarpum Gebogen achterlichtmosBladmossenzzTNB
2983 Schistidium apocarpum / crassipilum / elegantulum Gewoon achterlichtmosBladmossena 
3648 Schistidium atrofuscum RoetachterlichtmosBladmossenzzz 
3649 Schistidium boreale Noors achterlichtmosBladmossenzzz 
3563 Schistidium brunnescens Bruin achterlichtmosBladmossenzzz 
3650 Schistidium confusum Dof achterlichtmosBladmossenzzz 
3289 Schistidium crassipilum MuurachterlichtmosBladmossenaTNB
3564 Schistidium dupretii Tenger achterlichtmosBladmossenzzz 
3290 Schistidium elegantulum Fraai achterlichtmosBladmossenzzOV
3592 Schistidium flaccidum BokaalachterlichtmosBladmossenzzz 
3557 Schistidium helveticum Zwart achterlichtmosBladmossenzzz 
2986 Schistidium maritimum ZeeachterlichtmosBladmossenzzzBE
3715 Schistidium memnonium PalissadeachterlichtmosBladmossenzzz 
3552 Schistidium papillosum Rood achterlichtmosBladmossenzzz 
3258 Schistidium platyphyllum KribbenachterlichtmosBladmossenzzTNB
2981 Schistidium platyphyllum / rivulare RivierachterlichtmosBladmossenzz 
3751 Schistidium pruinosum Ruig achterlichtmosBladmossenzzz 
3259 Schistidium rivulare BeekachterlichtmosBladmossenzzzOV
3558 Schistidium robustum KalkachterlichtmosBladmossenzzz 
3671 Schistidium trichodon BergachterlichtmosBladmossenzzz 
3578 Schistidium viride Groen achterlichtmosBladmossenzz 
3651 Schistochilopsis Trapmos (G)Levermossen  
3531 Schistostega Lichtmos (G)Bladmossenzzz 
3532 Schistostega pennata LichtmosBladmossenzzzOV
3652 Schljakovia Tandmos (G)Levermossen  
3653 Sciurohypnum Dikkopmos (G)Bladmossen  
2987 Scleropodium Laddermos p.p. (G)Bladmossenzz 
2988 Scleropodium cespitans VossenstaartmosBladmossenzzTNB
2989 Scleropodium touretii KalkladdermosBladmossenzzz 
3236 Scopelophila Ertsmos (G)Bladmossenzzz 
3237 Scopelophila cataractae Ongezoomd ertsmosBladmossenzzzGE
2990 Scorpidium Schorpioenmos p.p. (G)Bladmossenzz 
2708 Scorpidium cossonii Groen schorpioenmosBladmossenzzzBE
2707 Scorpidium cossonii / revolvens Klein schorpioenmosBladmossenzzz 
3110 Scorpidium revolvens Purper schorpioenmosBladmossenzzzEB
2991 Scorpidium scorpioides Rood schorpioenmosBladmossenzzEB
2992 Seligeria Penseelmos (G)Bladmossenzzz 
2993 Seligeria calcarea MergelpenseelmosBladmossenzzzGE
3238 Seligeria donniana Tandloos penseelmosBladmossenzzzGE
3654 Seligeria pusilla Klein penseelmosBladmossen  
2994 Seligeria recurvata Gebogen penseelmosBladmossenzzzGE
3283 Sematophyllum Dekmos (G)Bladmossenzz 
3284 Sematophyllum substrumulosum SchorsdekmosBladmossenzzGE
3487 Sphaerocarpos Blaasjesmos (G)Levermossenz 
3488 Sphaerocarpos michelii Gestekeld blaasjesmosLevermossenzzGE
3489 Sphaerocarpos texanus Gerand blaasjesmosLevermossenzzGE
2995 Sphagnum Veenmos (G)Bladmossena 
3010 Sphagnum affine KamveenmosBladmossenzzzKW
3170 Sphagnum angustifolium Smalbladig veenmosBladmossenzzzGE
2999 Sphagnum balticum Baltisch veenmosBladmossen0VN
3172 Sphagnum capillifolium Stijf veenmosBladmossenzKW
3000 Sphagnum capillifolium / S. rubellum  Bladmossenz 
3164 Sphagnum centrale BroekbosveenmosBladmossen0OV
3001 Sphagnum compactum KussentjesveenmosBladmossenaKW
3002 Sphagnum contortum TrilveenveenmosBladmossenzzBE
3004 Sphagnum cuspidatum WaterveenmosBladmossenaTNB
2996 Sphagnum denticulatum Geoord veenmosBladmossenaTNB
2997 Sphagnum denticulatum var. denticulatum Echt geoord veenmosBladmossenzz 
2998 Sphagnum denticulatum var. inundatum Amfibisch veenmosBladmossenzz 
3690 Sphagnum divinum Spits hoogveenveenmosBladmossenzz 
3005 Sphagnum fallax Fraai veenmosBladmossenaTNB
3239 Sphagnum fallax / S. flexuosum / S. angustifolium  Bladmossena 
3006 Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmosBladmossenaTNB
3169 Sphagnum flexuosum Slank veenmosBladmossenzKW
3008 Sphagnum fuscum Bruin veenmosBladmossenzzzGE
3009 Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmosBladmossenzzzGE
3011 Sphagnum magellanicum HoogveenveenmosBladmossenzKW
3012 Sphagnum majus Dof veenmosBladmossenzzzBE
3013 Sphagnum molle Week veenmosBladmossenzKW
3015 Sphagnum palustre Gewoon veenmosBladmossenaTNB
3726 Sphagnum palustre var. palustre  Bladmossenz 
3016 Sphagnum papillosum Wrattig veenmosBladmossenzKW
3017 Sphagnum platyphyllum LepelbladveenmosBladmossenzzzEB
3018 Sphagnum pulchrum Vijfrijig veenmosBladmossenzzzEB
3019 Sphagnum quinquefarium BosveenmosBladmossenzzzGE
3021 Sphagnum riparium Uitgebeten veenmosBladmossenzzzGE
3174 Sphagnum rubellum Rood veenmosBladmossenzzBE
3022 Sphagnum russowii Violet veenmosBladmossenzzTNB
3023 Sphagnum squarrosum HaakveenmosBladmossenaTNB
3024 Sphagnum subnitens Glanzend veenmosBladmossenaKW
3026 Sphagnum subsecundum MoerasveenmosBladmossenzzzEB
3027 Sphagnum tenellum Zacht veenmosBladmossenzKW
3028 Sphagnum teres Sparrig veenmosBladmossenzzKW
3030 Splachnum Strontmos (G)Bladmossenzzz 
3031 Splachnum ampullaceum KruikmosBladmossenzzzGE
3533 Straminergon Sliertmos (G)Bladmossenz 
2623 Straminergon stramineum SliertmosBladmossenzKW
3656 Streblotrichum Smaragdsteeltje (G)Bladmossenzzz 
3273 Syntrichia Sterretje p.p. (G)Bladmossena 
3059 Syntrichia laevipila BoomsterretjeBladmossenaTNB
3705 Syntrichia laevipila var. laevipila  Bladmossenzzz 
3706 Syntrichia laevipila var. propagulifera BroedbladsterretjeBladmossenzzz 
3062 Syntrichia latifolia RiviersterretjeBladmossenzTNB
3058 Syntrichia montana VioolsterretjeBladmossenaTNB
3694 Syntrichia montana var. calva  Bladmossen  
3065 Syntrichia papillosa KnikkersterretjeBladmossenaTNB
3299 Syntrichia ruralis DuinsterretjeBladmossenaTNB
3067 Syntrichia ruralis (excl. var. calcicola) Duinsterretje (excl var. calcicola)Bladmossena 
3066 Syntrichia ruralis var. arenicola Groot duinsterretjeBladmossena 
3191 Syntrichia ruralis var. calcicola Klein duinsterretjeBladmossena 
3180 Syntrichia ruralis var. ruralis DaksterretjeBladmossenzz 
3069 Syntrichia virescens Uitgerand zodesterretjeBladmossenaTNB
3493 Targionia Wiggemos (G)Levermossen  
3494 Targionia hypophylla WiggemosLevermossen0 
3032 Taxiphyllum Komkommermos (G)Bladmossenzzz 
3033 Taxiphyllum wissgrillii KomkommermosBladmossenzzzGE
3034 Tetraphis Viertandmos (G)Bladmossena 
3035 Tetraphis pellucida ViertandmosBladmossenaTNB
3036 Tetraplodon Braakbalmos (G)Bladmossenzzz 
3037 Tetraplodon mnioides BraakbalmosBladmossenzzzGE
3038 Thamnobryum Struikmos (G)Bladmossenz 
3039 Thamnobryum alopecurum StruikmosBladmossenzTNB
3040 Thuidium Thujamos (G)Bladmossena 
3041 Thuidium abietinum SparrenmosBladmossenzzzBE
3044 Thuidium assimile ZweepthujamosBladmossenzzzBE
3186 Thuidium delicatulum Fraai thujamosBladmossenzzzGE
3045 Thuidium recognitum Stug thujamosBladmossenzzzVN
3046 Thuidium tamariscinum Gewoon thujamosBladmossenaTNB
3274 Timmia Schedemos (G)Bladmossenzzz 
3260 Timmia megapolitana VloedschedemosBladmossenzzzGE
3047 Tomentypnum Viltnerfmos (G)Bladmossenzzz 
3048 Tomentypnum nitens ViltnerfmosBladmossen0VN
3049 Tortella Kronkelbladmos p.p. (G)Bladmossenz 
3744 Tortella angustifolia Smal kronkelbladmosBladmossenzz 
3559 Tortella bambergeri BergkronkelbladmosBladmossenzzz 
3745 Tortella commutata Klein rotskronkelbladmosBladmossenzz 
3050 Tortella flavovirens DuinkronkelbladmosBladmossenzzKW
3051 Tortella flavovirens var. flavovirens  Bladmossenzzz 
3052 Tortella flavovirens var. glareicola  Bladmossenzzz 
3053 Tortella fragilis Bros kronkelbladmosBladmossen0 
3746 Tortella humilis GrafkronkelbladmosBladmossenzzz 
3054 Tortella inclinata Viltig kronkelbladmosBladmossenzzKW
3240 Tortella inflexa Klein kronkelbladmosBladmossenzzzGE
3055 Tortella tortuosa Gerimpeld kronkelbladmosBladmossenzzTNB
3747 Tortella tortuosa s.s. Groot rotskronkelbladmosBladmossenzzz 
3056 Tortula Sterretje p.p. (G)Bladmossena 
3736 Tortula inermis RotssterretjeBladmossenzzz 
2933 Tortula lanceola KalkkleimosBladmossenzzBE
3063 Tortula marginata Gerand muursterretjeBladmossenzzTNB
2935 Tortula modica Groot kleimosBladmossenzTNB
3064 Tortula muralis Gewoon muursterretjeBladmossenaTNB
3748 Tortula muralis var. aestiva  Bladmossenzzz 
3749 Tortula muralis var. muralis  Bladmossena 
3696 Tortula pallida ZoutkleimosBladmossenzzz 
2929 Tortula protobryoides Gesloten kleimosBladmossenaTNB
3737 Tortula protobryoides var. protobryoides  Bladmossen  
3738 Tortula protobryoides var. thornhillii  Bladmossen  
3068 Tortula subulata LangkapselsterretjeBladmossenzzBE
3193 Tortula subulata var. angustata  Bladmossenzzz 
3194 Tortula subulata var. graeffii  Bladmossen  
3195 Tortula subulata var. subinermis  Bladmossen  
3546 Tortula subulata var. subulata  Bladmossenzzz 
2936 Tortula truncata Gewoon kleimosBladmossenaTNB
3153 Tortula truncata / T. modica Gewoon kleimos s.l.Bladmossena 
3192 Tortula vahliana RozetsterretjeBladmossenzzz 
3070 Trematodon Langhalsmos (G)Bladmossenzzz 
3071 Trematodon ambiguus LanghalsmosBladmossenzzzGE
3495 Trichocolea Wolmos (G)Levermossenzzz 
3496 Trichocolea tomentella WolmosLevermossenzzzKW
3072 Trichostomum Haartandmos (G)Bladmossenzzz 
3728 Trichostomum brachydontium Vlak haartandmosBladmossenzzz 
3073 Trichostomum crispulum Gekapt haartandmosBladmossenzzzEB
3579 Trichostomum crispulum var. crispulum  Bladmossenzzz 
3580 Trichostomum crispulum var. viridulum  Bladmossenzzz 
3658 Trichostomum cucullatum Stomp haartandmosBladmossenzzz 
3497 Tritomaria Gootmos (G)Levermossenzzz 
3499 Tritomaria exsectiformis Gewoon gootmosLevermossenzzzEB
3526 Tritomaria quinquedentata Groot gootmosLevermossen0OV
3074 Ulota Kroesmos (G)Bladmossena 
3075 Ulota bruchii KnotskroesmosBladmossenaTNB
3697 Ulota calvescens Kalend kroesmosBladmossenzzz 
3076 Ulota coarctata Stijf kroesmosBladmossenzzzGE
3077 Ulota crispa TrompetkroesmosBladmossenaTNB
3581 Ulota crispa var. crispa  Bladmossenzzz 
3582 Ulota crispa var. crispula  Bladmossenz 
3659 Ulota crispa var. intermedia BekerkroesmosBladmossenzz 
3241 Ulota drummondii Kruipend kroesmosBladmossen0OV
3548 Ulota hutchinsiae SteenkroesmosBladmossenzzzOV
3078 Ulota phyllantha BroedkroesmosBladmossenaTNB
3275 Warnstorfia Sikkelmos p.p. (G)Bladmossena 
2704 Warnstorfia exannulata Geveerd sikkelmosBladmossenzzKW
2705 Warnstorfia fluitans VensikkelmosBladmossenaTNB
3547 Warnstorfia pseudostraminea PuntsikkelmosBladmossenzzz 
3079 Weissia Parelmos (G)Bladmossenz 
2785 Weissia brachycarpa Gewoon vliesjesmosBladmossenzzTNB
3124 Weissia brachycarpa var. brachycarpa  Bladmossenzz 
3583 Weissia brachycarpa var. obliqua  Bladmossenzzz 
3182 Weissia controversa Gewoon parelmosBladmossenzzTNB
3080 Weissia controversa var. controversa Gewoon parelmosBladmossenzz 
3197 Weissia controversa var. crispata Gekroesd parelmosBladmossenzzz 
3584 Weissia controversa var. densifolia  Bladmossenzzz 
3082 Weissia longifolia KogeltjesmosBladmossenzzTNB
3698 Weissia longifolia var. angustifolia  Bladmossenzzz 
3699 Weissia longifolia var. longifolia  Bladmossenzz 
3083 Weissia rostellata DwergparelmosBladmossenzzzGE
3662 Weissia rutilans Vlak parelmosBladmossenzzz 
3125 Weissia squarrosa Vertakt vliesjesmosBladmossenzzzGE
3085 Zygodon Iepenmos (G)Bladmossena 
3739 Zygodon catarinoi VingertjesiepenmosBladmossenzzz 
3086 Zygodon conoideus StaafjesiepenmosBladmossenaTNB
3297 Zygodon dentatus Getand iepenmosBladmossenzzzGE
3088 Zygodon rupestris ParkiepenmosBladmossenzzTNB
3298 Zygodon viridissimus Echt iepenmosBladmossenaTNB
3087 Zygodon viridissimus / rupestris Gewoon iepenmosBladmossena 
3089 Zygodon viridissimus var. stirtonii  Bladmossenzzz 
3090 Zygodon viridissimus var. viridissimus  Bladmossenz